Aktualności

blog-detailsNieuczciwe praktyki podczas oddelegowania pracowników do Belgii

Kto to jest “inspektor pracy” w Belgii ?

Inspektor (prokurator) pracy to specyficzny urząd w Belgii, wyznaczony przy prokuraturze ds. związanych z Sądem Pracy, który ma na celu walkę z przestępstwami socjalnymi oraz egzekwowaniem przepisów kodeksu pracy. Prokuratorzy pracy mają uprawnienia tożsame jak prokuratorzy królewscy.  

 

W jaki sposób zbudowana jest prokuratura pracy?

Belgijska prokuratura pracy składa się z prokuratora pracy, biegłego rewidenta, pierwszego zastępcy oraz drugiego zastępcy. Wszystkie te osoby mają status oficerów policji sądowej.  

 

Prawodawstwo Belgijskie

Ustawa belgijska z dnia 1 lipca 2010 r., która weszła  z dniem 1 lipca 2011 r., definiuje wszystkie sankcje dotyczące niezgodności z prawem pracy i zasadami ubezpieczenia społecznego.

 

Kim są i czym zajmują się prokuratorzy?

Nadzorują oni przestrzeganie prawa socjalnego, zarządzają Krajowym Urzędem Ubezpieczeń Społecznych, interweniują  głównie w regionie Walonii i składają się z dużej liczby urzędników z różnymi kompetencjami.

 

Jaki jest cel inspektoratu pracy?

Inspektorat ma prawo wstępu zarówno w dzień jak i w nocy do wszystkich miejsc pracy i domów prywatnych.

Urzędnicy prokuratury pracy mają prawo przesłuchać wszystkie osoby, zająć aktywa, zamknąć firmę (na czas ograniczony lub definitywnie) oraz przeszukać systemy informatyczne dla celów prowadzonego dochodzenia.

 

Czy prokuratorzy pracy współpracują z Polską?

Prokuratorzy mają możliwość zażądania informacji od Polski i mogą poprosić władze polskie o wycofanie dokumentów A1.

Sąd może też w razie problemów z polską firmą skierować specjalną komisję prokuratorską, aby ona rozpoczęła dochodzenie za granicą.

 

Obowiązujące sankcje, ich adresaci i środki zaradcze

W przypadku naruszeń, prokurator jest uprawniony do zamknięcia i lub powrotu do kar administracyjnych, może też działać jako mediator albo prowadzić dochodzenie wobec osoby podejrzanej przed sądem karnym lub przed sądem pracy.  

 

Istnieją różne poziomy sankcji :

Poziom 1: sankcje o charakterze administracyjnym

Poziom 2:  Sankcja karna: od 50 do 500 euro

                 Sankcja administracyjna: od 25 do 250 euro

Poziom 3:   Sankcja karna: od 100 do 1000 euro

                  Sankcja administracyjna: od 50 do 500 euro

Poziom 4:  Sankcja karna: od 600 do 6000 euro i/lub od 6 miesięcy do 3 lat pozbawienia wolności

                 Sankcja administracyjna: od 300 do 3000 euro

 

UWAGA: Kwoty będą pomnożone przez 8 oraz przez liczbę pracowników, których dotyczy naruszenie prawa.

 

Na przykład: Na budowie gdzie znajduje się 10 pracowników, lecz 5 z nich to osoby samozatrudnione, które  w rzeczywistości mają umowy z inną firmą, to te osoby samozatrudnione naruszają prawo.

Sankcja karna wyniesie 5x 600 euro x 8 czyli 24.000 euro minimum, a kara ta może  osiągnąć maksymalnie 120 000 euro.

Sankcja administracyjna będzie wynosiła 5 x 300 euro x 8 czyli 12.000 euro minimum, a kara ta może osiągnąć maksymalnie 120.000 euro.

 

Oprócz sankcji, sądy mogą skonfiskować i sprzedawać zajęty majątek (samochód, sprzęt budowlany itp…), a kwoty sprzedaży niekoniecznie odejmuje się od grzywny.

 

Konfiskaty

Prokuratura ma prawo zająć i skonfiskować mienie, które zostało użyte do popełnienia przestępstwa (np. samochód przewożący nierejestrowanych pracowników na placu budowy) oraz jakikolwiek inny przedmiot lub sumy pieniędzy, które tworzą aktywa podejrzanego, do wysokości domniemanej kwoty przestępstwa.

 

Przykłady przestępstw

  • Brak dokumentu Limosa
  • Zaangażowanie fałszywych osób prowadzących działalność na własny rachunek (fałszowanie i oszustwo społeczne: poziom 4)
  • Niezgodność z belgijskimi stawkami wynagrodzeń (poziom 2 lub 4 w przypadku dumpingu socjalnego)
  • Nieprzestrzeganie godzin pracy i czasu pracy (poziom 3)
  • Przeszkadzanie w przeprowadzeniu kontroli (poziom 4)
  • Wypłacanie wynagrodzenie niższego niż określone w zbiorowych układach pracy
  • Brak ubezpieczenia od wypadków w pracy
  • Bardzo wysokie godziny pracy i niskie wynagrodzenie
  • Brak deklaracji w ONSS

 

Aby zapobiec naruszeniom i uniknąć zapłaty kar finansowych i administracyjnych w związku z delegowaniem pracowników do Belgii, zachęcamy do kontaktu z Legal Building.

Eksperci