Aktualności

blog-detailsDelegowanie pracowników tymczasowych do Niemiec – nowe wyzwania i obowiązki

Nowelizacja unijnej Dyrektywy 96/71/WE o delegowaniu pracowników to ogromne wyzwanie dla polskich firm, współpracujących z zagranicznymi kontrahentami. Jak odnaleźć się w gąszczu nowych przepisów? Kwestie prawne, związane z kierowaniem pracowników za granicę, były poruszane m.in. w trakcie ostatniej Konferencji Legal Building, która odbyła się 12.10.2017 roku w Rzeszowie.

 

Polski pracownik vs. niemieckie prawo pracy

Od 01.04.2017 roku polskie firmy, delegujące pracowników tymczasowych do Niemiec, muszą się ściśle podporządkować lokalnemu prawu pracy. Zmiany dotyczą nie tylko obowiązujących stawek płacy minimalnej, ale i m.in. zasad zawierania umów czy ustalania wymiaru czasu pracy.

Wszystkie kwestie, związane z pracą dla zagranicznych kontrahentów (na terenie Niemiec), muszą być zgodne z wytycznymi, zawartymi w „Ustawie o delegowaniu pracowników” (Arbeitnehmerentsendegesetz – AentG) oraz z tzw. zapisami układów taryfowych (Tarifverträge). Przy wypożyczaniu pracowników należy też przestrzegać ustawy o pracy tymczasowej (AÜG – Arbeitnehmerüberlassungsgesetz).

 

Co nowego pojawiło się w zakresie pracy w Niemczech na podstawie wskazanych wyżej ustaw ?

Kluczowe zmiany dotyczą przede wszystkim:

 

  1. Maksymalnego okresu, w którym pracownik może być skierowany do pracy do Niemiec, wynoszącego 18 miesięcy (zgodnie z Ustawą AÜG – Arbeitnehmerüberlassungsgesetz).

Uwaga: w przypadku przerwania pracy na okres dłuższy niż 3 m-ce (rozwiązanie umowy), całkowity czas pracy jest liczony od nowa. Ponowne zatrudnienie po okresie przerwy skutkuje także utratą przez pracownika prawa do dodatku branżowego.

 

  1. Formy i treści umowy, zawieranej pomiędzy podmiotem wynajmującym i najmującym pracownika.

Dokument, zatytułowany jako „Umowa o skierowaniu pracownika do pracy tymczasowej” musi: mieć formę pisemną, zostać podpisany przed rozpoczęciem pracy, zawierać dane osobowe pracownika.

 

  1. Zasad wynagradzania pracowników

Głównym celem nowych zmian (zgodnie z zasadą „equal pay”) jest zrównanie płac pomiędzy pracownikami lokalnymi i zagranicznymi, delegowanymi do pracy na terenie Niemiec na okres tymczasowy. Zgodnie z nowymi zasadami, podmiot wynajmujący ma obowiązek równego wynagradzania wszystkich pracowników.

Nie można też pominąć ogólnych wymagań, związanych z zatrudnieniem pracownika zagranicznego. Zgodnie z wymaganiami AÜG (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz), wynajęcie pracownika wiąże się z obowiązkiem:

  • uzyskania zgody na skierowanie pracownika do pracy tymczasowej,
  • złożenia wniosku we właściwym urzędzie pracy (Agentur für Arbeit),
  • informowania pracodawcy użytkownika o fakcie utraty ważności wydanej zgody.

 

Skutki naruszenia przepisów – sankcje i kary finansowe

Naruszenie przepisów lokalnego prawa pracy wiąże się z ryzykiem otrzymania potężnych kar finansowych. Obostrzenia i ścisłe kontrole mogą dotyczyć każdej kwestii, związanej z delegowaniem pracownika. Wskażmy najważniejsze z nich:

  • Naruszenie przepisów o maksymalnym okresie pracy może skutkować m.in. odmową wydania zezwolenia podmiotowi, który wynajmuje pracownika.
  • Zaniedbania, dotyczące zawarcia poprawnej formy umowy pomiędzy pracownikiem a podmiotem wynajmującym, mogą skutkować nałożeniem grzywny do 30.000,00 €.
  • Jakakolwiek działalność, niezgodna z zasadami „equal pay” wiąże się z ryzykiem utraty zezwolenia na kierowanie pracowników do pracy tymczasowej i nałożeniem grzywny w wysokości do 500.000,00 €.
  • Niedozwolone jest też stosowanie popularnego „wariantu spadochronowego” (obejście przepisów AÜG), czyli zawierania umowy o dzieło – pomiędzy pracodawcą, użytkownikiem i podmiotem wynajmującym pracownika – zamiast umowy o skierowaniu do pracy tymczasowej.

 

Pomoc dla pracodawców: wyjątki i rozwiązania prawne

Pomimo ścisłych obostrzeń w zasadach delegowania, w przypadku lokalnego prawa pracy (Niemcy) istnieją wyjątki od poszczególnych zasad. Ich znajomość nie tylko pozwala na uniknięcie kar finansowych, ale i umożliwia bezpieczną, długofalową współpracę z niemieckimi kontrahentami.

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości, związane z najnowszymi zmianami w zasadach delegowania pracowników – skontaktuj się z nami !

Legal Building specjalizuje się w doradztwie w dziedzinie delegowania i eksportu usług, udzielając polskim przedsiębiorcom skutecznej, profesjonalnej pomocy w organizacji legalnego eksportu usług budowlanych na terenie UE.

Eksperci