Aktualności

blog-detailsKarta identyfikacji zawodowej pracowników we Francji

Stopniowo na francuskich budowach została wprowadzona elektroniczna karta identyfikacji zawodowej pracowników, aby walczyć przeciw nielegalnej pracy.

Ten nowy dokument służy jako dowód tożsamości dla wszystkich oddelegowanych pracowników.

Od 22 marca 2018, karta BTP jest obowiązkowa dla wszystkich pracowników oddelegowanych do Francji w branży budowlanej.  

 

Do czego służy karta BTP ?

Karta BTP ma na celu uproszczenie kontroli prowadzonych przez inspekcje pracy, inwestorów lub agentów celnych. Za pomocą kodu znajdującego się na karcie, identyfikacja pracownika jest dużo szybsza.

 

Kogo dotyczy karta BTP ?

Karta BTP dotyczy wszystkich pracowników pracujących w branży budowlanej, którzy pracują na umowie o pracę na czas nieokreślony, na czas określony, na umowie tymczasowej lub na oddelegowaniu.

Pracownicy na miejscu budowy, których nie obowiązuje karta BTP to architekci, diagnostycy, agenci nieruchomości, geodeci, koordynatorzy ds. bezpieczeństwa i ochrony pracy, dostawcy a także cały personel handlowy i usługowy.

Mimo że osoby te spędzają czas na budowie, są one wyłączone z obowiązku posiadania kart BTP.

Jeżeli chodzi o stażystów to nie mają oni obowiązku posiadać kart BTP, jednakże ich opiekun powinien posiadać dokument potwierdzający, że określona osoba jest stażystą.

 

Kto wnioskuje o kartę BTP ?

Karta BTP powinna być założona przy zatrudnieniu pracownika lub oddelegowania pracownika przez pracodawców z branży budowlanej oraz prac publicznych, ale także dla pracowników tymczasowych.

 

Jak uzyskać kartę BTP ?

Karty BTP zamawia się za pomocą strony on-line za płatnością 10,80 euro.

Warunki płatności dla pracodawcy są rożne :

 • kartą kredytową, za pomocą bezpiecznej płatności. Pracodawca otrzyma tymczasowe zaświadczenie. Po wpłacie, zamówienie karty jest już automatyczne.  
 • przelewem, lecz zamówienie karty jest rozpoczęte dopiero w momencie otrzymania zapłaty na koncie. Pracodawca zostanie poinformowany o tym fakcie mailowo i otrzyma tymczasowe zaświadczenie.

Przy rejestracji, pracodawca powinien dostarczyć zdjęcie pracownika w formacie cyfrowym i możliwym do pobrania. Format dopuszczalny jest Jpeg i waga pliku powinien mieć od 72KB do 643KB.

 

Co się dzieje po zamówieniu ?

Po zamówieniu karty BTP, pracodawca ma obowiązek dać tymczasowe oświadczenie pracownikom, które musi być przedstawione w razie kontroli na budowie.

W razie zmiany informacji lub sytuacji pracownika, pracodawcy lub budowy, pracodawca powinien poinformować w ciągu 24 godzin unie kasową o wszelkich modyfikacjach.

Karta zostanie wysłana poczta do pracodawcy, który powinien ją przekazać pracownikom.

 

Jakie informacje znajdują się na karcie BTP ?  

Karta BTP obejmuje :

 • imię, nazwisko, płeć pracownika
 • status pracownika (tylko jeśli chodzi o : pracownika tymczasowego, pracownika oddelegowanego albo tymczasowego pracownika oddelegowanego),
 • zdjecie (czarno białe)
 • nazwa firmy
 • NIP
 • logo firmy, jeśli pracodawca chce je podać
 • numer karty i data wydania
 • namiary do urzędu
 • kod flash do sprawdzenia ważności karty

Dla pracowników oddelegowanych będą oznaczone jeszcze inne informacje jak przykładowo adres budowy.

 

Jaki jest okres ważności karty ?

Ważność karty BTP ma różną długość.  Okresy te określane są różnie dla pracowników, pracowników tymczasowych i pracowników oddelegowanych.

Przykładowo dla pracowników we Francji ważność karty BTP trwa tyle co umowa o pracę określonego pracownika.   

Po zakończeniu umowy, pracownik powinien oddać kartę pracodawcy. Jeżeli pracownik zmienia pracodawcę, jest on zobowiązany do tego, aby zmienić kartę BTP z powodu informacji podanych na karcie BTP.  Nie dotyczy to pracowników tymczasowych.  

 

Jakie sankcje ?

W razie nieprzestrzegania obowiązku posiadania karty BTP pracodawcy grozi aż do 2000 euro kary pieniężnej za każdego pracownika niezadeklarowanego lub 4000 euro w razie recydywy w ciągu roku.

Kara pieniężna może nawet sięgać do 50 000 euro !   

Potrzebujecie Państwo kart BTP dla swoich pracowników?  Zachęcamy serdecznie do kontaktu za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego karta tożsamości zawodowej BTP.

Eksperci