Aktualności

blog-detailsSzkolenie Legal Building Kraków – Dziękujemy za spotkanie!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w Szkoleniu Legal Building w Krakowie.

 

9 lipca 2018 r. W Krakowie odbyło się kolejne już Szkolenie Legal Building. Tematami  spotkanie były kwestie związane z opodatkowaniem pracowników delegowanych, zatrudnianiem cudzoziemców oraz RODO w delegowaniu pracowników.

Jest nam niezmiernie miło, że Szkolenie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem. Uczestnicy bardzo aktywnie brali udział, zadając mnóstwo pytań.

Szczególnie chcieliśmy podziękować prelegentom Pani Joannie TORBÉ oraz Pani Jowicie SOKOŁOWSKIEJ za przedstawienie bardzo istotnych z punktu widzenia przedsiębiorcy tematów w takiej formie.

 

 

Bardzo serdecznie dziękujemy za udział naszego Sponsora – firmy AFPartner, który był dostępny dla Uczestników w trakcie Szkolenia. Prezentując swoje usługi wskazał na bardzo istotny problem, dotyczący wypadków na budowie i kosztów, jakie przedsiębiorca jest zobowiązany ponieść w przypadku, gdy odpowiednio nie zabezpieczy się od następstw takich zdarzeń.

 

Pierwsza część została poprowadzona przez Panią Joannę Torbé.. Zaprezentowane tematy dotyczyły w pierwszej kolejności kwestii RODO w delegowaniu pracowników. Ekspert wskazał jak istotna jest zgoda pracownika na etapie jego rekrutacji, ale także, jakie dokumenty należy wdrożyć, aby sprostać wymaganiom stawianym przez najnowsze przepisy prawa. Drugi wykład dotyczył delegowania pracowników. Przedsiębiorcom została przypomniana zasada, iż po przekroczeniu okresu delegowania o 12 miesięcy pracownik delegowany zostanie objęty prawem pracy Państwa Członkowskiego goszczącego. Ponadto, wskazano, że w lipcu 2020 r. Wchodzi w życie nowa dyrektywa o delegowaniu pracowników. Kwestią, która wzbudziła największe zainteresowanie było delegowanie obywateli krajów spoza Unii Europejskiej i fakt, że występują bardzo duże trudności w pozyskaniu formularza A1 dla obywateli Ukrainy.

Pani Jowita Sokołowska poprowadziła drugą część Szkolenia, dotyczącą zasad opodatkowania pracowników w Belgii. Wskazane zostały koszty, które przedsiębiorca musi ponieść w przypadku zatrudniania pracowników w Belgii. Wskazano również, jakie informacje są potrzebne do prawidłowego wypełnienia paska pensji.

W trakcie przerwy Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z platformą KomFort BASE, która pomaga w pozyskiwaniu ofert i nawiązywaniu współpracy w sektorze budowlanym w Unii Europejskiej.

W programie Szkolenia znalazła się również przerwa na lunch w formie jednodaniowej. Po lunchu przedsiębiorcy mieli okazję do tego, by indywidualnie porozmawiać z Panią Jowitą Sokołowską na temat problemów, związanych z księgowością przy delegowaniu pracowników do Belgii.

 

Szkolenie Legal Building okazało się ogromnym sukcesem! Zainteresowanie, jakim się cieszyło przerosło nasze oczekiwania i jesteśmy pewni, że kolejne nasze spotkania pomogą Państwu w legalnym prowadzeniu biznesu!

 

Do zobaczenia w kolejnych edycjach naszego Szkolenia Legal Building!

 

 

Już teraz zapraszamy na Szkolenie, które odbędzie się 23 października w Gent (Belgia).

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej Konferencje i szkolenia Legal Building.