Aktualności

blog-detailsDyrektywa 2018/957/EU – jaki zmiany czekają przedsiębiorców w 2020 r.?

W dniu 29 lipca 2018 r. weszła w życie nowelizacja dyrektywy o delegowaniu pracowników. Prace nad zmianami trwały ponad dwa lata. Nowelizacja wejdzie w życie od 29 lipca 2020 roku – do tego czasu obowiązywać będzie okres przejściowy.  Nowelizacja zawiera dużo zmian oraz wprowadza dodatkowe obowiązki na pracodawców osób delegowanych. W artykule zawrzemy najważniejsze modyfikacje uwzględnione w nowej dyrektywie. Temat ten został poruszony przez Panią Iwonę Kasprzyk – doradcę Pani Europoseł Danuty Jazłowieckiej na Szkoleniu Legal Building w Gandawie w dniu 23 października 2018 r. 

WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW

Do tej pory treść Dyrektywy stanowiła, że pracownik delegowany na terytorium UE musi otrzymywać co najmniej płacę minimalną obowiązującą na analogicznym stanowisku w kraju wykonywania prac. Wszystkie składniki socjalne pracownik odprowadzał w kraju z którego nastąpiło delegowanie.

W przepisach aktualnych zastosowano zasadę równego traktowania, mianowicie pracownik delegowany otrzyma wynagrodzenie na takich samych zasadach jak obywatel danego kraju na analogicznym stanowisku. Wynagrodzenie musi być przewidziane w taki sposób, aby uwzględniała wszystkie przepisy i prawa lokalne, układy zbiorowe itp. Pracodawca jest także zobowiązany do przyznania pracownikowi delegowanemu wszystkich bonusów oraz  dodatków, jakie są przyznawane lokalnym pracownikom.

W celu ułatwienia ustalania wysokości wynagrodzenia dla pracownika wprowadzono na każde Państwo członkowskie obowiązek publikowania informacji o warunkach zatrudnienia na specjalnie do tego stworzonych krajowych stronach internetowych.

MAKSYMALNY CZAS ODDELEGOWANIA

W myśl nowych przepisów okres delegowania pracownika przez jednego pracodawcę do wykonania tego samego zadania będzie wynosić maksymalnie 12 miesięcy. Na wniosek zainteresowanej firmy istnieje możliwość wydłużenia tego okresu do 18 miesięcy.  Po tym czasie pracodawca powinien wdrożyć dla tego pracownika przepisy prawa państwa przyjmującego.

Do okresu 12 lub 18 miesięcy będzie wliczany okres zastępowania pracownika delegowanego przez innego pracownika wykonującego to samo zadanie w tym samym miejscu.

SKUTKI NOWEJ DYREKTYWY

Wiele polskich firm uważa, że nowe zmiany będą dla nich niekorzystne, gdyż zwiększą koszty ich działalności w innych krajach europejskich. Skutki nowelizacji będą również niekorzystne dla zagranicznych przedsiębiorców, gdyż w wielu sektorach zabraknie pracowników którzy byli oddelegowani z Polski. Małych przedsiębiorców może być nie stać na utrzymanie pracowników za granicą. Problemem są także obciążenia administracyjne. MŚP mogą nie poradzić sobie z wdrożeniem wszystkich procedur podczas dwuletniego okresu przejściowego.

Polska była jednym z krajów głosujących przeciwko przyjęciu dyrektywy. Oprócz nas głos przeciw oddały Węgry a od głosu wstrzymały się: Chorwacja, Łotwa, Wielka Brytania, Litwa i Irlandia.

Eksperci