Aktualności

blog-detailsLegal Building Katowice – dużo wiedzy, więcej możliwości!

W dniu 5 lutego 2019 r. odbyło się kolejne szkolenie Legal Building w Polsce. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wielu ciekawych prezentacji, dotyczących istotnych kwestii z punktu widzenia przedsiębiorcy działającego na terytorium Unii Europejskiej.

Tematem, który otworzył szkolenie w Katowicach było zatrudnianie cudzoziemców i kwestie związane z kontrolą w Polsce i poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Pan Piotr Malinowski, specjalista z zakresu prawa pracy przekazał Uczestnikom informacje dotyczące między innymi:

  • w jakich sytuacjach nie jest potrzebne zezwolenie na pracę dla osoby z kraju trzeciego,
  • kiedy osoba legalnie pracuje mimo tego, że oświadczenie o powierzeniu pracy straciło swoją ważność,
  • jakie uprawnienia posiada Inspekcja Pracy w Polsce.

Kolejnym istotnym zagadnieniem, które zostało poruszone na szkoleniu przez Panią Margaretę Przybyła, asystentkę Pani Danuty Jazłowieckiej, Poseł do Parlamentu Europejskiego były zmiany legislacyjne w kontekście delegowania pracowników w Unii Europejskiej. Nowelizacja Dyrektywy 96/71/WE, nowe zasady dotyczące układów zbiorowych, zmiany zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz utworzenie ELA, czyli Europejskiego Urzędu ds. Pracy to podstawowe kwestie, które podniesione zostały w trakcie wtorkowego spotkania.

O zasadach dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności pracowników, którzy wykonują zadania poza obszarem kraju mówili Pan Daniel Panek oraz Pan Mateusz Maciejkowicz. Szczegółowo omówili oni kwestie procesu przetwarzania danych, możliwości unikania konfliktu interesów oraz zarządzania ryzykiem prawnym w sytuacji, gdy pracownicy delegowani są do innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Swoją prezentację poparli wieloma przykładami, które z pewnością uświadomiły przedsiębiorcom jak istotna jest ochrona danych osobowych.

Prezentację na temat rynku belgijskiego przedstawił Mec. Michał Drab, który od lat zajmuje się windykacją należności oraz pomocą klientom, którzy świadczą usługi na terytorium Królestwa Belgii. Wiele pytań ze strony uczestników uświadomiło nam jak istotne są to kwestie i jak wiele jeszcze jest w tej materii do przekazania. Mecenas starała się w jak najprostszy sposób przedstawić kwestie związane z subordynacji na budowie, a więc problemowi podporządkowania w trakcie wykonywania prac na terenie budowy.

Chcieliśmy serdecznie podziękować Uczestnikom za aktywny udział, a Prelegentom za ciekawe przedstawienie problemów, z którymi na co dzień borykają się zarówno oni jak i klienci.