Aktualności

blog-detailsMinimalne wynagrodzenie w Państwach członkowskich Unii Europejskiej – statystyki

Minimalne wynagrodzenie w Unii Europejskiej różni się znacząco w zależności od państwa członkowskiego i wynosi od 261€ do nawet 1 999€ miesięcznie w styczniu 2018 r.

(źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/)

Gdzie występuje najniższe, a gdzie najwyższe wynagrodzenie w Unii Europejskiej?

Najniższe wynagrodzenie występuje w Bułgarii, gdzie jest to kwota 261€ miesięcznie, a najwyższe w Luksemburgu – 1 999€ miesięcznie.

W stosunku do 2008 r. minimalna płaca wyraźnie wzrosła, co nie jednak dotyczy Grecji, w której wynagrodzenie minimalne spadło o 14% w porównaniu z 2008 r.

Jakie grupy wynagrodzeń występują w Unii Europejskiej?

Państwa Członkowskie Unii Europejskiej podzielone zostały na trzy grupy, jeśli chodzi o płace:

Grupa 1: Bułgaria, Litwa, Rumunia, Łotwa, Węgry, Chorwacja, Czechy i Słowacja

  • Minimalne wynagrodzenie mniejsze niż 500€ miesięcznie
  • 261€ w Bułgarii
  • 480€ w Słowacji

Grupa 2: Estonia, Polska, Portugalia, Grecja, Malta, Słowenia i Hiszpania

  • Minimalne wynagrodzenie mniejsze niż 1 000€ miesięcznie
  • 500€ w Estonii
  • 859€ w Hiszpanii

Grupa 3: Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Irlandia i Luksemburg

  • Minimalne wynagrodzenie wyższe niż 1 000€ miesięcznie
  • 1 401€ w Wielkiej Brytanii
  • 1 999€ w Luksemburgu

Państwa kandydujące do Unii Europejskiej mają podobne minimalne wynagrodzenie do 1 Grupy Państw Członkowskim z przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 181€ w Albanii i 446€ w Turcji.
Stany Zjednoczone Ameryki, dzięki średniemu minimalnemu wynagrodzeniu na poziomie 1 048€ mogłyby znajdować się w Grupie 3 Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

Eksperci