Aktualności

blog-detailsCzarna księga delegowania

Czym jest czarna księga ?

Czarna księga to zbiór praktyk, które chcemy, aby wskazywali nam przedsiębiorcy, gdzie już dziś łamane jest prawo do swobodnego przepływu świadczenia usług – tak definiuje czarną księgę minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług  ma zacząć obowiązywać od dnia 30 lipca 2020 roku, niemniej jednak już można zauważyć bezprawne praktyki, które utrudniają działania delegowanych pracowników. 

Mająca powstać czarna księga ma być ważnym elementem argumentacji podczas dyskusji z Komisją Europejską o swobodnej konkurencji w Unii Europejskiej. 

Pod adresem mailowym: SekretariatDSE@mpit.gov.pl można zgłaszać przypadki bezprawnych praktyk, które spotykają polskich przedsiębiorców świadczących usługi na terenie Unii Europejskiej. Wyszczególniając zwłaszcza uciążliwe działania służb kontrolnych, dodatkowe obowiązki, płacone wyłącznie przez zagranicznych przedsiębiorców opłaty czy podatki mogące stanowić ograniczenia w wykonywaniu działalności w innym państwie w Unii Europejskiej. Warto zaznaczyć, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zapewnia anonimowość wysłanych zgłoszeń. 

Ujemną stroną nowej dyrektywy jest ograniczenie delegowania pracowników w to samo miejsce i do tej samej pracy do 12 miesięcy, bądź w stosownych przypadkach do 18 miesięcy. Przy wypłacaniu wynagrodzenia dla pracowników, trzeba będzie kierować się lokalnymi zasadami. Dla większości przypadków, będzie to powodowało problemy administracyjne dla pracodawców. Efektem tego, będzie wzrost kosztów działalności, co niewątpliwie wpłynie na mniejszy popyt ich usług pośród klientów zagranicznych. 

Osobiście bardzo walczyłam, żeby komisja dobrze się zastanowiła nad dyrektywą. Oczywiście biorę pełną odpowiedzialność, że ta dyrektywa wyszła z komisji, w takiej formie. Nie ukrywam, że byłam jedną z niewielu osób, żeby w taki sposób ta dyrektywa nie została przyjęta. Dlatego, że działa ona wbrew zasadom wspólnego rynku. Udając – według mnie -, że robi dużo rzeczy dla dobra pracowników wprowadza zasady protekcjonistyczne pomiędzy krajami. Absolutnie dzieli Europę, główne na wschód – zachód, ale także na północ – południe – twierdzi komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług Elżbieta Bieńkowska.

Jak podają informacje zamieszczone przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w serwisie społecznościowym Twitter, bezsprzecznie jesteśmy liderem w delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej. 20,5% (ponad 500 tys. osób) wszystkich delegowanych pracowników w Unii stanowią osoby z Polski. Średnia długość delegowania polskiego pracownika wynosi 127 dni

Wracający protekcjonizm?

Wiemy na pewno, że nasze firmy nie będą miały lekko w Europie. Protekcjonizm wraca i nikt się go już nawet nie wstydzi. Z drugiej strony, poprzez działania naszej Inicjatywy, przekonaliśmy się, że w solidarności wciąż jest siła. Współpraca firm, organizacji pozarządowych, ich obecność poprzez reprezentantów w Brukseli i rzetelne pokazywanie twardych danych i faktów działania. Jesteśmy w stanie wpływać na tworzone w Brukseli prawo i powinniśmy z tego korzystać. Stawką jest przyszłość polskiej gospodarki, ale też europejskie wartości i wolności – skomentował Stefan Schwarz, prezes i współzałożyciel Inicjatywy Mobilności Pracy. 

Strach przed eurosceptycznym populizmem spowodował, że Komisja Europejska skupia się dzisiaj głównie na działaniach, które mają nie tyle rozwiązać problemy, co przywrócić poczucie sprawiedliwości wśród obywateli starej piętnastki – żeby ten cel osiągnąć, Bruksela jest skłonna przymykać oko na gospodarczy protekcjonizm – dodaje prezes Inicjatywy Mobilności Pracy.

Dodatkowe zmiany    

  • Kontrole prowadzone przez nowo powołany Europejski Urząd Pracy (ELA) w firmach delegujących pracowników, 
  • Zmiana zasad, jakimi będzie się kierował ZUS poprzez wydawanie firmom druków A1, które umożliwiają objęcie pracowników delegowanych polskim systemem ubezpieczeń społecznych, 
  • Nowa dyrektywa ws. przewidywalnych i przejrzystych warunków zatrudnienia, może rozszerzyć zasady delegowania pracowników na pozapracownicze formy zatrudnienia.