Group S

Od 1939 firma Group S oferuje swoje usługi sekretariatu społecznego, ale również usługi zarządzania zasobami ludzkimi oraz pośrednictwo ubezpieczeniowe. Obecnie Group S działa na terytorium europejskim. Rozwija również swoje usługi międzynarodowo.

Rola sekretariatu społecznego

Upoważniony sekretariat społeczny jest podmiotem, który zajmuje się przede wszystkim zarządzaniem płacami, wynagrodzeniami w imieniu pracodawcy. Sekretariat społeczny jest również odpowiedzialny za pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne i za podatek dochodowy pracowników (podatek od płac). Sekretariat czuwa także nad dokładnym i poprawnym przebiegiem informacji do belgijskich urzędów w imieniu oraz na rzecz pracodawców.

  Hugues Thibaut 

Dyrektor działu międzynarodowego Group S, specjalizujący się w belgijskim prawie socjalnym, obliczaniu podatków osobom fizycznym oraz w zakresie reprezentowania pracowników w Belgii.

Tematy, które poruszy na Konferencji w Rzeszowie to:

  • Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa belgijskiego: minimalne wynagrodzenie, czas pracy,
  • Osoba do kontaktu: rola, wyznaczenie i obowiązki,
  • Obliczanie podatku osobom fizycznym (zasada 183 dni).

Unsere Experten