Mec. Joanna Torbé

Partner zarządzający w Kancelarii Adwokackiej Joanna Torbé i Partnerzy, adwokat oraz członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Jest specjalistą z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym w szczególności transgranicznego zatrudnienia. W swojej praktyce zawodowej na co dzień zajmuje się zagadnieniami związanymi z delegowaniem pracowników za granicę i zatrudnieniem cudzoziemców, pracą tymczasową oraz ochroną danych osobowych. Z licznymi sukcesami reprezentuje pracodawców przed sądami, organami kontrolnymi (m.in. PIP, ZUS, Urząd Celny), organami ścigania i administracji publicznej.

 

Jest także specjalistą w zakresie prawa karnego, w szczególności gospodarczego. Posiada bogate doświadczenie w procesowej oraz pozaprocesowej obsłudze przedsiębiorców.

 

Prowadzi szkolenia i warsztaty, których podstawą jest praktyczna znajomość specyfiki działalności pracodawców opierających swoją działalność na transgranicznym zatrudnieniu.

 

Jest współautorem pozycji książkowych m.in. „Zwolnienia pracowników – wskazówki i bezpieczne rozwiązania”, pod red. Joanny Torbé i Jakuba Ziarno, (Wydawnictwo C.H.Beck) oraz „Nowe zasady podnoszenia kwalifikacji przez pracowników, pod. red. Joanny Torbé Warszawa 2010 r. (Wydawnictwo C.H.Beck). Jest także autorką licznych artykułów z zakresu prawa pracy (w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Rzeczpospolitej i innych).

 

Na Konferencji Legal Building w Rzeszowie Mecenas Joanna Torbe poruszy temat “Oddelegowanie pracowników nienależących do Unii Europejskiej”. Przedstawi zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców i legalizacji pracy, które weszły w życie od lipca tego roku oraz tryb zatrudnienia po zmianach. Ważnym elementem prezentacji będzie poruszenie kwestii dotyczącej ubezpieczeń i opodatkowania zatrudnionego obywatela Ukrainy oraz przedstawienie najczęstszych pułapek w przepisach, które przyczyniają się do uznania przez PIP, że zatrudnienie jest nielegalne.

Unsere Experten