Dokumenty Polska

do legalnej pracy

Charakterystyka procedur związanych z zatrudnianiem na terenie RP cudzoziemców

 

Obywatele krajów spoza Unii Europejskiej, których główną podstawą do przebywania w Polsce jest wykonywanie pracy powinni uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Pozostali cudzoziemcy spoza UE, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy, chcąc w Polsce wykonywać pracę, powinni uzyskać stosowne zezwolenie na pracę.

Dodatkowo, polskie przepisy prawne przewidują, że obywatele krajów takich jak Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja i Ukraina mogą w Polsce, bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, wykonywać pracę w okresie, który nie przekracza 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Aby dowiedzieć się więcej o legalnym zatrudnieniu cudzoziemców w Rzeczpospolitej Polskiej wybierz interesujący Cię temat z listy.

ODBIERZ WYCENĘ

Nasze usługi

Legal Building poprowadzi Państwa przez wszystkie etapy administracyjne w celu wykonywania prac w Europie. Chcą Państwo otrzymać informacje odnośnie warunków pracy obowiązujących w innych krajach europejskich? Zamierzają Państwo podjąć pracę w innym kraju Unii Europejskiej? Znajomość formalności natury administracyjnej oraz prawnej kraju docelowego będzie Państwu potrzebna. Legal Building jest po to, aby wspierać Państwa działania. Poniżej kwestie, którymi się zajmujemy.

Formalności

Pierwszym etapem jest poinformowanie o wszystkich etapach administracyjnych, które należy podjąć w celu realizowania prac w wybranym przez Państwa kraju.

Dokumenty

Po otrzymaniu wszelkich pozwoleń i dokumentów administracyjnych lub prawnych przystępujemy do przygotowywania dla Państwa dokumentacji niezbędnej do wykonywania prac i oddelegowania pracowników.

Reprezentacja

Specjaliści LegalBuilding.eu reprezentują Państwa działalność przed urzędami i organami kontrolnymi, które nadzorują czy inwestycja budowlana spełnia wszystkie wymogi formalne obowiązujące w danym kraju.

Eksperci