RODO

Ochrona Danych Osobowych

CO TO JEST RODO?

RODO jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Najistotniejszym i największym wyzwaniem, jakie RODO stawia przed podmiotami gromadzącymi dane osobowe jest przerzucenie ciężaru przeprowadzenia we własnym zakresie oceny, jakie środki skutecznie zapewnią właściwą ochronę przetwarzanych danych oraz bezpieczne ich usuwanie. Nowe przepisy nie dają bowiem gotowych rozwiązań.

Kary finansowe za nieprzestrzeganie wymogów RODO mogą sięgać do 20 milionów euro lub do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu osiągniętego przez przedsiębiorcę w minionym roku obrotowym.

Legal Building wraz z Zespołem doradczym Biura Usług Prawno-Audytorskich Daniel Panek świadczy usługi:

  • audytu zgodności z przepisami rozporządzenia 2016/679 (RODO),
  • kompleksowych wdrożeń zasad RODO w organizacji,
  • tworzenia i aktualizowania dokumentacji opisującej proces przetwarzania danych osobowych w organizacji,
  • analizy ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych oraz oceny skutków dla ochrony danych (Data Privacy Impact Assesment),
  • szkoleń dotyczących ochrony danych osobowych na różnych szczeblach organizacji: pracownicy, kadra zarządzająca, osoby wytypowane do realizacji zadań związanych z RODO,
  • pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (w tym reprezentowania przed organem nadzorczym: Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  • przejęcia obowiązków Administratora Danych (organizacji) wynikających z RODO (outsourcing obszaru ochrony danych).

 

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w kwestii spraw ochrony danych osobowych zapytaj o wycenę!

ODBIERZ WYCENĘ

Nasze usługi

Legal Building poprowadzi Państwa przez wszystkie etapy administracyjne w celu wykonywania prac w Europie. Chcą Państwo otrzymać informacje odnośnie warunków pracy obowiązujących w innych krajach europejskich? Zamierzają Państwo podjąć pracę w innym kraju Unii Europejskiej? Znajomość formalności natury administracyjnej oraz prawnej kraju docelowego będzie Państwu potrzebna. Legal Building jest po to, aby wspierać Państwa działania. Poniżej kwestie, którymi się zajmujemy.

Formalności

Pierwszym etapem jest poinformowanie o wszystkich etapach administracyjnych, które należy podjąć w celu realizowania prac w wybranym przez Państwa kraju.

Dokumenty

Po otrzymaniu wszelkich pozwoleń i dokumentów administracyjnych lub prawnych przystępujemy do przygotowywania dla Państwa dokumentacji niezbędnej do wykonywania prac i oddelegowania pracowników.

Reprezentacja

Specjaliści LegalBuilding.eu reprezentują Państwa działalność przed urzędami i organami kontrolnymi, które nadzorują czy inwestycja budowlana spełnia wszystkie wymogi formalne obowiązujące w danym kraju.

Eksperci