LIMOSA i reprezentant prawny

Świadczenie transgranicznych usług budowlanych z pomocą oddelegowanych pracowników wymaga od przedsiębiorstwa obowiązkowej rejestracji każdej zatrudnionej osoby. Odbywa się to przez system LIMOSA – zintegrowaną bazę danych uruchomioną przez rząd belgijski w 2007 r.

Co to jest Limosa? 

LIMOSA jest to system rejestracji zagranicznych pracowników wykonujących pracę w Belgii. Każdy pracodawca, który deleguje pracowników do tego kraju ma obowiązek zgłoszenia tego faktu.

Zgłoszenie LIMOSA musi nastąpić każdorazowo przed rozpoczęciem okresu oddelegowania każdego pracownika. Szczególnie istotne jest tu wskazanie dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia pracy w Belgii. 

Oprócz czasu wykonywania pracy, zgłoszeniu podlegają takie dane jak: dane identyfikacyjne pracowników, rodzaj prac lub branżę, miejsce faktycznego wykonywania pracy.

W przypadku gdy praca kończy się wcześniej lub później niż przewidywano, niezbędne jest wprowadzenie do systemu odpowiednich korekt.

Uwaga: W razie niewypełnienia przez pracodawcę tego obowiązku, belgijski kontrahent musi zgłosić ten fakt stosownym władzom, co może prowadzić do nałożenia na pracodawcę sankcji.

Od października 2017r. w   ustawodawstwie belgijskim wprowadzono obowiązek posiadania przez polską firmę delegującą pracowników tzw. reprezentanta prawnego.

Reprezentant prawny to osoba fizyczna pierwszego kontaktu na terenie Belgii dla urzędu skarbowego, zakładu ubezpieczeń społecznych, inspekcji pracy oraz innych placówek administracyjnych. 

Kto może zostać Państwa Reprezentantem ?

Gdy firma zagraniczna deleguje swoich pracowników tymczasowo do Belgii, posiadanie reprezentanta jest obligatoryjne. Brak reprezentanta  prawnego podlega sankcjom.

  • Reprezentant prawny powinien być osobą kompetentną i godną zaufania, gdyż to on przechowywał będzie na terytorium Belgii dokumenty związane z oddelegowaniem pracowników i eksportem usług przez polską firmę w Belgii.
  • Reprezentant będzie również pierwszą osobą do kontaktu w imieniu polskiego przedsiębiorcy  z instancjami kontrolnymi na terenie Belgii.
  • Reprezentant jest osobą znająca granice jawności dokumentów jakie udostępnia na wniosek wszelkich urzędów administracyjnych.
  • Państwa Reprezentant musi być osobą poważną i rygorystyczną w wykonywaniu swoich zadań, musi również działać w zgodzie z literą prawa.

Legal Building oferuje Państwu wsparcie i zespół ekspertów, którzy będą osoba kontaktową –  Państwa reprezentantem w tym zakresie.

Aby uzyskać dokumenty Limosa i wyznaczyć reprezentanta dla swoich pracowników, skontaktuj się z nami klikając odbierz wycenę poniżej.

Nasze usługi

Legal Building poprowadzi Państwa przez wszystkie etapy administracyjne w celu wykonywania prac w Europie. Chcą Państwo otrzymać informacje odnośnie warunków pracy obowiązujących w innych krajach europejskich? Zamierzają Państwo podjąć pracę w innym kraju Unii Europejskiej? Znajomość formalności natury administracyjnej oraz prawnej kraju docelowego będzie Państwu potrzebna. Legal Building jest po to, aby wspierać Państwa działania. Poniżej kwestie, którymi się zajmujemy.

Formalności

Pierwszym etapem jest poinformowanie o wszystkich etapach administracyjnych, które należy podjąć w celu realizowania prac w wybranym przez Państwa kraju.

Dokumenty

Po otrzymaniu wszelkich pozwoleń i dokumentów administracyjnych lub prawnych przystępujemy do przygotowywania dla Państwa dokumentacji niezbędnej do wykonywania prac i oddelegowania pracowników.

Reprezentacja

Specjaliści LegalBuilding.eu reprezentują Państwa działalność przed urzędami i organami kontrolnymi, które nadzorują czy inwestycja budowlana spełnia wszystkie wymogi formalne obowiązujące w danym kraju.