Zaliczki na podatek dochodowy – przekroczenie 183 dni

Przekroczenie 183 dni pobytu pracowników w Belgii – obowiązek odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy

Kiedy muszę obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?

Na podstawie art. 15 ust. 2 konwencji z dnia 20 sierpnia 2001 r. między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 2004 r. Nr 211, poz. 2139):

wynagrodzenia, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje za pracę najemną wykonywaną w drugim Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie, jeżeli:

1.odbiorca przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni w okresie dwunastu miesięcy, rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym, i

2. wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Państwie, i

3. wynagrodzenia nie są ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie.

Wszyscy oddelegowani pracownicy, którzy w czasie każdego dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym przekroczą okres 183 dni pobytu mają obowiązek zapłacić podatek dochodowy od swoich wynagrodzeń w kraju oddelegowania. Obowiązek odprowadzenia zaliczek na podatek za pracowników spoczywa na pracodawcy. Co więcej gdy tylko 183 dni zostaną przez pracownika przekroczone, podatek należny do zapłaty w Belgii działa wstecz, od pierwszego dnia delegowania.

Aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji najlepszym rozwiązaniem jest ocena okresu oddelegowania i w razie stwierdzenia, że 183 dni zostaną przekroczone – podjęcie współpracy z odpowiednimi specjalistami w Belgii. Dzięki temu zaoszczędzicie Państwo czas i pieniądze na odprowadzanie podatków w Polsce.

Skontaktuj się z Legal Building i dowiedz się jak możemy pomóc!

Legal Building we współpracy z Partnerem może Państwu pomóc w zakresie rejestracji w sekretariacie socjalnym, wypełnienia pasków pensji oraz obliczania zaliczek na podatek dochodowy w Belgii.

Nasze usługi

Legal Building poprowadzi Państwa przez wszystkie etapy administracyjne w celu wykonywania prac w Europie. Chcą Państwo otrzymać informacje odnośnie warunków pracy obowiązujących w innych krajach europejskich? Zamierzają Państwo podjąć pracę w innym kraju Unii Europejskiej? Znajomość formalności natury administracyjnej oraz prawnej kraju docelowego będzie Państwu potrzebna. Legal Building jest po to, aby wspierać Państwa działania. Poniżej kwestie, którymi się zajmujemy.

Formalności

Pierwszym etapem jest poinformowanie o wszystkich etapach administracyjnych, które należy podjąć w celu realizowania prac w wybranym przez Państwa kraju.

Dokumenty

Po otrzymaniu wszelkich pozwoleń i dokumentów administracyjnych lub prawnych przystępujemy do przygotowywania dla Państwa dokumentacji niezbędnej do wykonywania prac i oddelegowania pracowników.

Reprezentacja

Specjaliści LegalBuilding.eu reprezentują Państwa działalność przed urzędami i organami kontrolnymi, które nadzorują czy inwestycja budowlana spełnia wszystkie wymogi formalne obowiązujące w danym kraju.