Pozwolenie budowlane – Agréation

Przedsiębiorstwa, które chciałyby uczestniczyć w przetargach organizowanych przez administrację publiczną, muszą uzyskać specjalne pozwolenie budowlane (Agréation).  Wymóg ten dotyczy także firm zagranicznych wykonujących prace na terenie Belgii.  

W celu uzyskania pozwolenia należy skierować właściwy wniosek, odpowiednio wcześnie przed planowanym rozpoczęciem prac, do specjalnej Komisji ds. wydawania pozwoleń w Belgii.

Kto musi posiadać pozwolenie?

Każda firma zainteresowana realizacją robót do przetargu publicznego musi posiadać pozwolenie budowlane tzw. Agréation, jeżeli wartość  prac przekracza pewien określony próg.  W przypadku prac publicznych na kwotę równą lub wyższą niż 75 000 € (wymagania co do kategorii) oraz na kwotę równą lub wyższą niż 50 000 € (wymagania co do podkategorii) pozwolenie budowlane jest wymagane.

Firma ubiegająca się o uzyskanie wymaganego pozwolenia musi spełnić zdefiniowane przez prawo belgijskie warunki techniczne i finansowe, a także określoną rzetelność zawodową. Jeśli spełni konkretne warunki otrzyma pozwolenie od organu właściwego dla danego regionu, działającego z ramienia Ministerstwa Gospodarki, Przemysłu, Innowacji i Cyfryzacji (Ministre de l’Economie, de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique). W przeciwnym razie, może spotkać się z przyznaniem innej kategorii lub też z decyzją odmowną.

 

Czy przetargi publiczne mogą być wykonane bez pozwolenia ?

Każdy przedsiębiorca pragnący wykonywać roboty budowlane w ramach przetargu publicznego na terenie Belgii, powinien najpierw wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia. Jest ono wystawiane na określony czas dla wszystkich przetargów publicznych określonej kategorii.

Istotne jest, aby wymagana dokumentacja załączona do wniosku o Agréation wykazywała, że firma odpowiada warunkom  – zarówno, jeżeli chodzi o klasę, kategorię lub podkategorię.

 

Jakie roboty to pozwolenie obejmuje ?

Oczywistym jest fakt, że firma która uzyskała pozwolenie nie może wykonywać jakichkolwiek robót. Charakter i stopień trudności robót w ramach z przetargów publicznych różnią się między sobą, dlatego są one sklasyfikowane na kategorie i podkategorie.

W celu złożenia wniosku o Agréation, należy przedłożyć komplet wymaganych dokumentów administracyjnych wraz z tłumaczeniem przysięgłym tych dokumentów.

 

Jaka klasa, kategoria i podkategoria są wymagane w przypadku robót publicznych powyżej 275.000 €?

W przypadku ubiegania się o pozwolenie na wykonywanie prac ogólnobudowlanych w ramach realizacji robót publicznych w Belgii, których wartość mieści się w przedziale powyżej 275.000 € do 500.000 €, wymagana jest klasa 3, kategoria D. W zależności od typu wykonywanych prac istnieje 29 podkategorii przy kategorii D (D1-D29). Jeśli firma wykonuje prace ogólnobudowlane zobowiązana jest ubiegać się o podkategorię D1. Odpowiednio wypełniony wniosek z właściwymi formularzami i wymaganą dokumentacją należy przesłać do brukselskiego urzędu SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.


Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i odebrać wycenę.

Nasze usługi

Legal Building poprowadzi Państwa przez wszystkie etapy administracyjne w celu wykonywania prac w Europie. Chcą Państwo otrzymać informacje odnośnie warunków pracy obowiązujących w innych krajach europejskich? Zamierzają Państwo podjąć pracę w innym kraju Unii Europejskiej? Znajomość formalności natury administracyjnej oraz prawnej kraju docelowego będzie Państwu potrzebna. Legal Building jest po to, aby wspierać Państwa działania. Poniżej kwestie, którymi się zajmujemy.

Formalności

Pierwszym etapem jest poinformowanie o wszystkich etapach administracyjnych, które należy podjąć w celu realizowania prac w wybranym przez Państwa kraju.

Dokumenty

Po otrzymaniu wszelkich pozwoleń i dokumentów administracyjnych lub prawnych przystępujemy do przygotowywania dla Państwa dokumentacji niezbędnej do wykonywania prac i oddelegowania pracowników.

Reprezentacja

Specjaliści LegalBuilding.eu reprezentują Państwa działalność przed urzędami i organami kontrolnymi, które nadzorują czy inwestycja budowlana spełnia wszystkie wymogi formalne obowiązujące w danym kraju.