Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Firmy polskie wyjeżdżające na kontrakty budowlane do Belgii są zobowiązane mieć uregulowaną sytuację podatkową.

Bardzo często kontrahent belgijski weryfikuje sytuację firmy, której ma zamiar powierzyć wykonanie prac. Kontrahenci wymagają wówczas przedłożenia odpowiedniego zaświadczenia z belgijskiego urzędu skarbowego, które stanowi warunek do zapłaty faktury za wykonane prace budowlane (tzw. Attestation 403).

Zaświadczenie to wydawane jest przez belgijski urząd skarbowy w celu stwierdzenia sytuacji podatkowej danej firmy. Zaświadczenie to jest ma swoją ważność i jest często niezbędne do przedłożenia wraz z fakturą w księgowości kontrahenta belgijskiego.

Potrzebujesz zaświadczenia z urzędu skarbowego?

Zgłoś się do nas i kliknij “odbierz wycenę”.

Nasze usługi

Legal Building poprowadzi Państwa przez wszystkie etapy administracyjne w celu wykonywania prac w Europie. Chcą Państwo otrzymać informacje odnośnie warunków pracy obowiązujących w innych krajach europejskich? Zamierzają Państwo podjąć pracę w innym kraju Unii Europejskiej? Znajomość formalności natury administracyjnej oraz prawnej kraju docelowego będzie Państwu potrzebna. Legal Building jest po to, aby wspierać Państwa działania. Poniżej kwestie, którymi się zajmujemy.

Formalności

Pierwszym etapem jest poinformowanie o wszystkich etapach administracyjnych, które należy podjąć w celu realizowania prac w wybranym przez Państwa kraju.

Dokumenty

Po otrzymaniu wszelkich pozwoleń i dokumentów administracyjnych lub prawnych przystępujemy do przygotowywania dla Państwa dokumentacji niezbędnej do wykonywania prac i oddelegowania pracowników.

Reprezentacja

Specjaliści LegalBuilding.eu reprezentują Państwa działalność przed urzędami i organami kontrolnymi, które nadzorują czy inwestycja budowlana spełnia wszystkie wymogi formalne obowiązujące w danym kraju.