Przedstawiciel pracowników

Rola przedstawiciela polega na reprezentowaniu pracowników zagranicznych delegowanych do Francji oraz przechowywaniu pełnej dokumentacji dotyczącej oddelegowania, aby na wniosek administracji móc ją udostępnić.

Kto może działać jako przedstawiciel?

Przedstawiciel musi być osobą poważną i rygorystyczną, ponieważ jest łącznikiem pomiędzy administracją francuską a firmą zagraniczną. Idealnym rozwiązaniem jest, aby osoba pełniąca rolę przedstawiciela porozumiewała się po francusku i miała stały pobyt na terenie Francji. 

 

Jaka jest rola przedstawiciela ?

Podstawowym zadaniem przedstawiciela jest sprawdzanie dokumentów:

  • odnoszących się do firmy: wyciąg z Rejestru Handlowego, nr VAT, Układ zbiorowy pracy,
  • odnoszących się do pracowników: dowód osobisty, umowa o pracę, formularz A1, karta zdrowia, itp.

Przedstawiciel pracowników odpowiada za kontrolę i przechowywanie dokumentów, ale również ma obowiązek udostępnienia ich w razie kontroli Inspekcji Pracy.

Kontrolę pracowników oddelegowanych mogą przeprowadzić:

  • Inspekcja pracy
  • Policja lub Żandarmeria
  • Urząd Skarbowy
  • Urząd Celny

Przedstawiciel musi bezwzględnie otrzymać wszystkie niezbędne dokumenty od firmy zagranicznej przed rozpoczęciem oddelegowania wraz z ich tłumaczeniem na język francuski.
W ten sposób przedstawiciel staje się osobą odpowiedzialną za kontakt pomiędzy firmą zagraniczną a francuskimi urzędami administracyjnymi przez cały okres oddelegowania pracowników na terytorium Francji.

Potrzebujesz przedstawiciela na terenie Francji?

Otrzymaj pomoc od naszego eksperta francuskiego w reprezentowaniu pracowników oddelegowanych. RMB jest przedstawicielem firm zagranicznych względem administracji skarbowej, społecznej i celnej od blisko 35 lat i dzięki temu ma doświadczenie w reprezentowaniu klientów zagranicznych.

Aby realizować swoje projekty budowlane we Francji w pełni legalnie skontaktuj się z nami i odbierz wycenę.

Nasze usługi

Legal Building poprowadzi Państwa przez wszystkie etapy administracyjne w celu wykonywania prac w Europie. Chcą Państwo otrzymać informacje odnośnie warunków pracy obowiązujących w innych krajach europejskich? Zamierzają Państwo podjąć pracę w innym kraju Unii Europejskiej? Znajomość formalności natury administracyjnej oraz prawnej kraju docelowego będzie Państwu potrzebna. Legal Building jest po to, aby wspierać Państwa działania. Poniżej kwestie, którymi się zajmujemy.

Formalności

Pierwszym etapem jest poinformowanie o wszystkich etapach administracyjnych, które należy podjąć w celu realizowania prac w wybranym przez Państwa kraju.

Dokumenty

Po otrzymaniu wszelkich pozwoleń i dokumentów administracyjnych lub prawnych przystępujemy do przygotowywania dla Państwa dokumentacji niezbędnej do wykonywania prac i oddelegowania pracowników.

Reprezentacja

Specjaliści LegalBuilding.eu reprezentują Państwa działalność przed urzędami i organami kontrolnymi, które nadzorują czy inwestycja budowlana spełnia wszystkie wymogi formalne obowiązujące w danym kraju.

Eksperci