Karta tożsamości zawodowej

Karta tożsamości zawodowej BTP

Każdy pracodawca, którego pracownicy wykonują, nawet sporadycznie, prace lub roboty budowlane na terenie Francji , musi poprosić o wyrobienie dla nich tzw. karty BTP (karty tożsamości zawodowej). Każdy pracownik musi taką kartę mieć przy sobie w razie kontroli, w celu udostępnienia jej na prośbę inspektorów pracy.

W celu zwalczania “dumpingu socjalnego”, od 22 marca 2017r. każda firma zagraniczna delegująca swoich pracowników na budowy we Francji musi wystąpić o wydanie karty tożsamości zawodowej dla swoich pracowników, dołączając do tego odpowiednią deklarację oddelegowania.

Karta BTP jest obowiązkowa dla pracowników tymczasowo oddelegowanych do wykonywania pracy na budowach francuskich. Nie jest ona jednak wymagana od pracowników, którzy nie wykonują pracy na budowie.

Potrzebujecie Państwo kart BTP dla swoich pracowników?

Legal Building pozostaje do Państwa dyspozycji.

W celu uzyskania wyceny, prosimy o kontakt.

Nasze usługi

Legal Building poprowadzi Państwa przez wszystkie etapy administracyjne w celu wykonywania prac w Europie. Chcą Państwo otrzymać informacje odnośnie warunków pracy obowiązujących w innych krajach europejskich? Zamierzają Państwo podjąć pracę w innym kraju Unii Europejskiej? Znajomość formalności natury administracyjnej oraz prawnej kraju docelowego będzie Państwu potrzebna. Legal Building jest po to, aby wspierać Państwa działania. Poniżej kwestie, którymi się zajmujemy.

Formalności

Pierwszym etapem jest poinformowanie o wszystkich etapach administracyjnych, które należy podjąć w celu realizowania prac w wybranym przez Państwa kraju.

Dokumenty

Po otrzymaniu wszelkich pozwoleń i dokumentów administracyjnych lub prawnych przystępujemy do przygotowywania dla Państwa dokumentacji niezbędnej do wykonywania prac i oddelegowania pracowników.

Reprezentacja

Specjaliści LegalBuilding.eu reprezentują Państwa działalność przed urzędami i organami kontrolnymi, które nadzorują czy inwestycja budowlana spełnia wszystkie wymogi formalne obowiązujące w danym kraju.

Eksperci