Kasa Urlopowa Budownictwa

Wszystkie firmy pracujące w sektorze budowlanym lub przy robotach publicznych są zobowiązane do przynależności do właściwej miejscowo Kasy Urlopowej Budownictwa.

Od momentu, gdy firma zatrudnia pracowników niezależnie od ich kwalifikacji, czasu trwania oraz charakteru kontraktu z wyjątkiem stażystów oraz pracowników tymczasowych, ma ona obowiązek zgłoszenia swoich pracowników w Kasie Urlopowej Budownictwa.

Firmy mające siedzibę poza granicami Francji, delegujące swój personel na jej terytorium muszą spełniać takie same warunki przynależności.

Zagraniczne firmy należące do Unii Europejskiej mogą zostać zwolnione z tego obowiązku pod warunkiem udowodnienia, że ich pracownicy korzystają z prawa do urlopu płatnego w czasie oddelegowania na warunkach odpowiadających warunkom przewidzianym przez ustawodawstwo francuskie.

W przypadku kontroli będą musieli Państwo przedstawić zaświadczenie o wpisie lub zwolnienie z obowiązku przynależności do odpowiedniej Kasy.

W zależności od danego kraju, stosowane zasady nie są takie same. Rzeczywiście Związek Kas Francji (UCF CIBTP) podpisał porozumienie zwalniające z przynależności do Kasy Urlopów Płatnych trzech państw członkowskich Unii Europejskiej: Niemcami, Włochami i Austrią. Procedury oddelegowania firm budowlanych w tych krajach są ustalone przez to porozumienie.

Potrzebują Państwo zgłoszenia firmy i pracowników do odpowiadającej miejscowo Kasy lub zwolnienie z opłacania składek? Legal Building jest po to, aby Państwu pomóc. W celu uzyskania wyceny, prosimy o kontakt.  

Nasze usługi

Legal Building poprowadzi Państwa przez wszystkie etapy administracyjne w celu wykonywania prac w Europie. Chcą Państwo otrzymać informacje odnośnie warunków pracy obowiązujących w innych krajach europejskich? Zamierzają Państwo podjąć pracę w innym kraju Unii Europejskiej? Znajomość formalności natury administracyjnej oraz prawnej kraju docelowego będzie Państwu potrzebna. Legal Building jest po to, aby wspierać Państwa działania. Poniżej kwestie, którymi się zajmujemy.

Formalności

Pierwszym etapem jest poinformowanie o wszystkich etapach administracyjnych, które należy podjąć w celu realizowania prac w wybranym przez Państwa kraju.

Dokumenty

Po otrzymaniu wszelkich pozwoleń i dokumentów administracyjnych lub prawnych przystępujemy do przygotowywania dla Państwa dokumentacji niezbędnej do wykonywania prac i oddelegowania pracowników.

Reprezentacja

Specjaliści LegalBuilding.eu reprezentują Państwa działalność przed urzędami i organami kontrolnymi, które nadzorują czy inwestycja budowlana spełnia wszystkie wymogi formalne obowiązujące w danym kraju.

Eksperci