Zgłoszenie tymczasowego i okazjonalnego świadczenia usług

Przedsiębiorstwa, które pragną realizować prace budowlane na terenie Wielkiego Księstwa Luksemburga – muszą dokonać zgłoszenia tymczasowego i okazjonalnego świadczenia usług  i otrzymać specjalny certyfikat (Certificat de déclaration préalable).  Wymóg ten dotyczy także firm zagranicznych wykonujących prace okazjonalne i transgraniczne na terenie Luksemburga.

Kto musi dokonać zgłoszenia?

Każda firma budowlana, która chce legalne realizować prace budowlane w Luksemburgu, zobowiązana jest dokonać zgłoszenia tymczasowego i okazjonalnego świadczenia usług w Luksemburgu.

W wyniku zgłoszenia firma budowlana otrzymuje specjalny certyfikat uprawniający do realizacji prac (tzw. Certificat de Déclaration Préalable).  

Należy pamiętać, że certyfikat nie daje nieograniczonego prawa do wykonywania usług na terenie Luksemburga. Upoważnia jedynie do świadczeń o charakterze tymczasowym i okazjonalnym. Istotny jest również fakt, że certyfikat należy bezwzględnie otrzymać przed rozpoczęciem jakiejkolwiek działalności na terenie Luksemburga oraz to, że zakres wykonywanej działalności jest ściśle ograniczony do sektora wskazanego w tym dokumencie.

Aby uzyskać certyfikat należy udokumentować doświadczenie w zakresie prac, które firma zamierza wykonywać na terenie Luksemburga.

Doświadczenie to powinno być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem z urzędu. Istotny jest też okres doświadczenia w określonych pracach i inne warunki.

W razie niespełnienia warunków wymaganych przez urząd w Luksemburgu, wydanie certyfikatu nie będzie możliwe, a firma polska zmuszona będzie do wstrzymania realizacji prac na terenie tego kraju.

Nie wiesz jak dokonać zgłoszenia i uzyskać certyfikat?

Nie wiesz czy spełniasz warunki uzyskania certyfikatu?

Legal Building zna odpowiedzi na Twoje pytania.

Odbierz wycenę, aby dowiedzieć się więcej i wykonywać legalnie usługi budowlane Luksemburgu.

Nasze usługi

Legal Building poprowadzi Państwa przez kluczowe etapy administracyjne w celu wykonywania prac w Europie. Chcą Państwo otrzymać informacje odnośnie warunków pracy obowiązujących w innych krajach europejskich? Zamierzają Państwo podjąć pracę w innym kraju Unii Europejskiej? Znajomość formalności natury administracyjnej oraz prawnej kraju docelowego będzie Państwu potrzebna. Legal Building jest po to, aby wspierać Państwa działania. Poniżej kwestie, którymi się zajmujemy.

Formalności

Pierwszym etapem jest poinformowanie o wszystkich etapach administracyjnych, które należy podjąć w celu realizowania prac w wybranym przez Państwa kraju.

Dokumenty

Po otrzymaniu wszelkich pozwoleń i dokumentów administracyjnych lub prawnych przystępujemy do przygotowywania dla Państwa dokumentacji niezbędnej do wykonywania prac i oddelegowania pracowników.

Reprezentacja

Specjaliści LegalBuilding.eu reprezentują Państwa działalność przed urzędami i organami kontrolnymi, które nadzorują czy inwestycja budowlana spełnia wszystkie wymogi formalne obowiązujące w danym kraju.