Elektroniczne zgłoszenie oddelegowania

Przedsiębiorstwo, które uzyskało wcześniej pozwolenie na prace transgraniczne może od tego momentu rozpocząć procedurą rejestracyjną.

Zgłoszeniu podlegają zarówno aspekty związane z projektem budowy oraz jej wykonaniem, jak i oddelegowaniem pracowników do pracy.

W razie delegowania pracowników budowlanych na budowy na terenie Luksemburga, pracodawca zobowiązany jest do dokonania obowiązkowego elektronicznego zgłoszenia oddelegowania pracowników, z podaniem imion, nazwisk, miejsca realizacji prac oraz przesłaniem odpowiednich dokumentów o charakterze płacowym. Ponadto Pracodawca zobowiązany jest posiadać odpowiednią pulę dokumentów na budowie w Luksemburgu oraz przestrzegać lokalnych przepisów pracowniczych.

Nie wiesz jakie dokumenty powinieneś mieć na budowie?

Nie wiesz, których lokalnych przepisów należy przestrzegać?

Skontaktuj się z nami i odbierz wycenę, aby dowiedzieć się więcej i zapewnić swoim pracownikom legalne oddelegowanie w Luksemburgu.

Nasze usługi

Legal Building poprowadzi Państwa przez kluczowe etapy administracyjne w celu wykonywania prac w Europie. Chcą Państwo otrzymać informacje odnośnie warunków pracy obowiązujących w innych krajach europejskich? Zamierzają Państwo podjąć pracę w innym kraju Unii Europejskiej? Znajomość formalności natury administracyjnej oraz prawnej kraju docelowego będzie Państwu potrzebna. Legal Building jest po to, aby wspierać Państwa działania. Poniżej kwestie, którymi się zajmujemy.

Formalności

Pierwszym etapem jest poinformowanie o wszystkich etapach administracyjnych, które należy podjąć w celu realizowania prac w wybranym przez Państwa kraju.

Dokumenty

Po otrzymaniu wszelkich pozwoleń i dokumentów administracyjnych lub prawnych przystępujemy do przygotowywania dla Państwa dokumentacji niezbędnej do wykonywania prac i oddelegowania pracowników.

Reprezentacja

Specjaliści LegalBuilding.eu reprezentują Państwa działalność przed urzędami i organami kontrolnymi, które nadzorują czy inwestycja budowlana spełnia wszystkie wymogi formalne obowiązujące w danym kraju.