Zarejestrowanie luksemburskiego nr VAT

Konieczność zarejestrowania odpowiedniego numeru VAT spada na każdego przedsiębiorcę, który świadczy usługi budowlane na terenie Luksemburga i otrzymuje płatności od kontrahentów z tego kraju. Odpowiednie zaświadczenie VAT jest niezbędnym elementem dokumentacji dla potrzeb rozliczeń podatkowych i na wypadek kontroli.

W przypadku świadczenia usług budowlanych w Luksemburgu polski przedsiębiorca ma obowiązek posiadać luksemburski nr VAT.   W przypadku świadczenia transgranicznych i okazjonalnych usług w Luksemburgu nie znajdują zastosowania uregulowania prawne dotyczące odwrotnego obciążenia (tzw. reverse charge), a faktury dotyczące realizacji usług w tym kraju powinny zawierać numer podatkowy nadany przez urząd podatkowy w Luksemburgu.  

W celu uzyskania unikalnego numeru podatku VAT, zapraszamy Państwa do zamówienia usługi.

Nasze usługi

Legal Building poprowadzi Państwa przez kluczowe etapy administracyjne w celu wykonywania prac w Europie. Chcą Państwo otrzymać informacje odnośnie warunków pracy obowiązujących w innych krajach europejskich? Zamierzają Państwo podjąć pracę w innym kraju Unii Europejskiej? Znajomość formalności natury administracyjnej oraz prawnej kraju docelowego będzie Państwu potrzebna. Legal Building jest po to, aby wspierać Państwa działania. Poniżej kwestie, którymi się zajmujemy.

Formalności

Pierwszym etapem jest poinformowanie o wszystkich etapach administracyjnych, które należy podjąć w celu realizowania prac w wybranym przez Państwa kraju.

Dokumenty

Po otrzymaniu wszelkich pozwoleń i dokumentów administracyjnych lub prawnych przystępujemy do przygotowywania dla Państwa dokumentacji niezbędnej do wykonywania prac i oddelegowania pracowników.

Reprezentacja

Specjaliści LegalBuilding.eu reprezentują Państwa działalność przed urzędami i organami kontrolnymi, które nadzorują czy inwestycja budowlana spełnia wszystkie wymogi formalne obowiązujące w danym kraju.