Kontrola dokumentów

Organy państwowe Luksemburga mają prawo do kontroli przedsiębiorstw świadczących usługi na terenie tego kraju. Weryfikacji podlega zarówno dokumentacja inwestycji budowlanej, jak i kwestie podatkowe oraz pracownicze.

W razie kontroli ze strony urzędów lokalnych takich jak inspekcja pracy, w związku z oddelegowaniem personelu za granicę, służymy Państwu pomocą. Usługa ta uzgadniana jest indywidualnie po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją kontrolną.

Miałeś kontrole na budowie ?

Otrzymałeś pismo wszczynającego postępowanie kontrolne ?

Odbierz wycenę, aby skorzystać z naszej pomocy. 

Nasze usługi

Legal Building poprowadzi Państwa przez kluczowe etapy administracyjne w celu wykonywania prac w Europie. Chcą Państwo otrzymać informacje odnośnie warunków pracy obowiązujących w innych krajach europejskich? Zamierzają Państwo podjąć pracę w innym kraju Unii Europejskiej? Znajomość formalności natury administracyjnej oraz prawnej kraju docelowego będzie Państwu potrzebna. Legal Building jest po to, aby wspierać Państwa działania. Poniżej kwestie, którymi się zajmujemy.

Formalności

Pierwszym etapem jest poinformowanie o wszystkich etapach administracyjnych, które należy podjąć w celu realizowania prac w wybranym przez Państwa kraju.

Dokumenty

Po otrzymaniu wszelkich pozwoleń i dokumentów administracyjnych lub prawnych przystępujemy do przygotowywania dla Państwa dokumentacji niezbędnej do wykonywania prac i oddelegowania pracowników.

Reprezentacja

Specjaliści LegalBuilding.eu reprezentują Państwa działalność przed urzędami i organami kontrolnymi, które nadzorują czy inwestycja budowlana spełnia wszystkie wymogi formalne obowiązujące w danym kraju.