Wynagrodzenie minimalne w Luksemburgu

Stawki minimalnego wynagrodzenia obowiązujące w Wielkim Księstwie Luksemburga.

Na czas pracy za granicą każdy pracodawca delegujący pracownika do Luksemburga  zobowiązany jest zapewnić mu wynagrodzenie w wysokości co najmniej odpowiadającej stawkom obowiązującym w państwie, w którym pracownik wykonuje pracę.

W Luksemburgu określone zostały powszechnie obowiązujące stawki minimalnego wynagrodzenia, które kształtują się na różnym poziomie w zależności od wieku i posiadanych kwalifikacji.

Ponadto, państwo luksemburskiego wprowadziło tzw. stawki branżowe dla budownictwa.  Odrębne stawki minimalnego wynagrodzenia uchwalone zostały przez zbiorowe układy pracy dla niektórych sektorów budownictwa np. branża ogólnobudowlana – budownictwo nadziemne i podziemne, branża elektryczna i inne. 

Niezwykle istotne jest przestrzeganie minimalnego wynagrodzenia w Luksemburgu, gdyż błędy w wypłacie wynagrodzenia narażają pracodawcę na wysokie kary finansowe. 

Delegujesz personel do Luksemburga i nie wiesz jaką stawkę wynagrodzenia zastosować ?

Legal Building zna odpowiedzi na Twoje pytania.

Aby uniknąć kar za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia i prawidłowo wynagradzać swój personel za granicą zgłoś się do nas !

Nasze usługi

Legal Building poprowadzi Państwa przez kluczowe etapy administracyjne w celu wykonywania prac w Europie. Chcą Państwo otrzymać informacje odnośnie warunków pracy obowiązujących w innych krajach europejskich? Zamierzają Państwo podjąć pracę w innym kraju Unii Europejskiej? Znajomość formalności natury administracyjnej oraz prawnej kraju docelowego będzie Państwu potrzebna. Legal Building jest po to, aby wspierać Państwa działania. Poniżej kwestie, którymi się zajmujemy.

Formalności

Pierwszym etapem jest poinformowanie o wszystkich etapach administracyjnych, które należy podjąć w celu realizowania prac w wybranym przez Państwa kraju.

Dokumenty

Po otrzymaniu wszelkich pozwoleń i dokumentów administracyjnych lub prawnych przystępujemy do przygotowywania dla Państwa dokumentacji niezbędnej do wykonywania prac i oddelegowania pracowników.

Reprezentacja

Specjaliści LegalBuilding.eu reprezentują Państwa działalność przed urzędami i organami kontrolnymi, które nadzorują czy inwestycja budowlana spełnia wszystkie wymogi formalne obowiązujące w danym kraju.