Pozwolenie na prace transgraniczne

W przypadku, gdy świadczenie usług odbywa się czasowo, na podstawie właściwie skonstruowanego kontraktu z niemieckim kontrahentem – zagraniczny wykonawca ma obowiązek uzyskać pozytywną decyzję, umożliwiającą prowadzenie prac budowlanych w Niemczech.

Co to jest pozwolenie na prace transgraniczne?

Prawo niemieckie przewiduje szczególne uregulowania jeśli chodzi o świadczenie usług transgranicznych. Dlatego  każdy przedsiębiorca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia w odpowiedniej regionalnie instytucji niemieckiej.

Jak uzyskać pozwolenie?

Przed rozpoczęciem prac należy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie przejściowych i transgranicznych prac na terenie Niemiec. Do wniosku należy załączyć stosowne zaświadczenie z kraju pochodzenia, które poświadczać będzie działalność firmy w danej branży budowlanej. Warunkiem uzyskania pozwolenia jest ponadto spełnienie kilku warunków formalnych.

Jakie sankcje grożą za brak pozwolenia?

Za brak zezwolenia na prowadzenie transgranicznych prac na terenie Niemiec grozi kara do 1.000,00 .

 

Odbierz wycenę, aby dowiedzieć się więcej i realizować legalnie prace budowlane na terenie Niemiec oraz uniknąć kar finansowych.

Nasze usługi

Legal Building poprowadzi Państwa przez wszystkie etapy administracyjne w celu wykonywania prac w Europie. Chcą Państwo otrzymać informacje odnośnie warunków pracy obowiązujących w innych krajach europejskich? Zamierzają Państwo podjąć pracę w innym kraju Unii Europejskiej? Znajomość formalności natury administracyjnej oraz prawnej kraju docelowego będzie Państwu potrzebna. Legal Building jest po to, aby wspierać Państwa działania. Poniżej kwestie, którymi się zajmujemy.

Formalności

Pierwszym etapem jest poinformowanie o wszystkich etapach administracyjnych, które należy podjąć w celu realizowania prac w wybranym przez Państwa kraju.

Dokumenty

Po otrzymaniu wszelkich pozwoleń i dokumentów administracyjnych lub prawnych przystępujemy do przygotowywania dla Państwa dokumentacji niezbędnej do wykonywania prac i oddelegowania pracowników.

Reprezentacja

Specjaliści LegalBuilding.eu reprezentują Państwa działalność przed urzędami i organami kontrolnymi, które nadzorują czy inwestycja budowlana spełnia wszystkie wymogi formalne obowiązujące w danym kraju.

Eksperci