Zgłoszenie oddelegowania pracowników

Przedsiębiorstwo, które uzyskało wcześniej pozwolenie na prace transgraniczne może od tego momentu rozpocząć dalszą procedurę rejestracyjną. Zgłoszeniu podlegają zarówno aspekty związane z projektem budowy oraz rodzajem wykonywanych prac, jak i oddelegowaniem pracowników do pracy.

Na czym polega zgłoszenie oddelegowania pracowników?

Pracodawca delegujący pracowników na teren Niemiec, zobowiązany jest do zgłoszenia do urzędu zarówno miejsca, w którym pracownicy budowlani wykonywać będą pracę, jak i wszystkich pracowników oddelegowanych do realizacji umowy o roboty budowlane. Bardzo ważne jest, aby wszystkie formalności i zgłoszenia zostały załatwione jeszcze przed rozpoczęciem budowy.

Jednocześnie ze zgłoszeniem pracowników, pracodawca zobowiązuje się przestrzegać określonych przepisów prawnych o charakterze pracowniczym na terenie Niemiec.

Jakie są sankcje za brak zgłoszenia oddelegowania pracowników?

Za brak zgłoszenia budowy i pracowników lub ich nieterminowe złożenie grozi firmie kara do 30.000,00 .

Ponadto Pracodawca zobowiązany jest posiadać szereg dokumentów na budowie w Niemczech oraz przestrzegać lokalnych przepisów prawa pracy.

Nie wiesz jakich przepisów przestrzegać?

Potrzebujesz zgłosić swoich pracowników?

Odbierz wycenę i zapewnij swojej ekipie legalne oddelegowanie do Niemiec.

Nasze usługi

Legal Building poprowadzi Państwa przez wszystkie etapy administracyjne w celu wykonywania prac w Europie. Chcą Państwo otrzymać informacje odnośnie warunków pracy obowiązujących w innych krajach europejskich? Zamierzają Państwo podjąć pracę w innym kraju Unii Europejskiej? Znajomość formalności natury administracyjnej oraz prawnej kraju docelowego będzie Państwu potrzebna. Legal Building jest po to, aby wspierać Państwa działania. Poniżej kwestie, którymi się zajmujemy.

Formalności

Pierwszym etapem jest poinformowanie o wszystkich etapach administracyjnych, które należy podjąć w celu realizowania prac w wybranym przez Państwa kraju.

Dokumenty

Po otrzymaniu wszelkich pozwoleń i dokumentów administracyjnych lub prawnych przystępujemy do przygotowywania dla Państwa dokumentacji niezbędnej do wykonywania prac i oddelegowania pracowników.

Reprezentacja

Specjaliści LegalBuilding.eu reprezentują Państwa działalność przed urzędami i organami kontrolnymi, które nadzorują czy inwestycja budowlana spełnia wszystkie wymogi formalne obowiązujące w danym kraju.

Eksperci