Umowa o roboty budowlane wg prawa niemieckiego

Realizujecie Państwo umowę o roboty budowlane z kontrahentem niemieckim i nie wiece na co zwrócić uwagę?

Zapisy są długie i zawiłe, a Państwo nie posiadacie znajomości prawa niemieckiego?

Legal Building & Partners mają dla Ciebie rozwiązanie! 
Otrzymaj fachową pomoc jednego z naszych partnerów.

Nasza partnerska Kancelaria prawna z Niemiec pomoże Państwu w zakresie sporządzania, analizowania jak i negocjowania umów o roboty budowlane według prawa niemieckiego.

Przy sporządzaniu niemieckiej umowy o roboty budowlane w pierwszej kolejności należy ustalić czy znajdą zastosowanie tzw. VOB czyli Regulaminy Udzielania Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane. Zasadniczo są one przeznaczone dla uregulowań zamówień publicznych; jednakże część B i C jest często implementowana do prywatnych umów z branży budowlanej.

Przy większych projektach budowlanych o międzynarodowym zasięgu w rachubę wchodzi stosowanie standardów i wymogów FIDIC, w szczególności w zakresie wzorów umownych dla międzynarodowych kontraktów budowlanych.

Od nowego roku nastąpiły istotne zmiany w niemieckich  przepisach umowy o dzieło mających zastosowanie do tzw. kontraktu budowlanego, przede wszystkim w zakresie wypowiedzenia umowy czy fikcji odbioru obiektu.

Kluczową kwestią w umowie o roboty budowlane na terenie RFN jest ustalenie wynagrodzenia. 

Czy jest możliwość żądania dodatkowego wynagrodzenia ? 

Kiedy wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane staje się wymagalne ? 

Jakie znaczenie w umowie odgrywa aspekt częstotliwości wypłaty zaliczek ?

Jak prawidłowo zapisać kwestię prac dodatkowych w trakcie jak i po zakończeniu ustalonych prac ?

Ile wynosi okres rękojmi, czyli odpowiedzialności za wady wykonanego obiektu?

Na te i inne pytania fachowej pomocy udzieli Państwu Legal Building !

Już dziś skontaktuj się z nami, aby otrzymać kompleksową pomoc prawną w sporządzaniu, weryfikacji i negocjacji umów o roboty budowlane.  

Nasze usługi

Legal Building poprowadzi Państwa przez wszystkie etapy administracyjne w celu wykonywania prac w Europie. Chcą Państwo otrzymać informacje odnośnie warunków pracy obowiązujących w innych krajach europejskich? Zamierzają Państwo podjąć pracę w innym kraju Unii Europejskiej? Znajomość formalności natury administracyjnej oraz prawnej kraju docelowego będzie Państwu potrzebna. Legal Building jest po to, aby wspierać Państwa działania. Poniżej kwestie, którymi się zajmujemy.

Formalności

Pierwszym etapem jest poinformowanie o wszystkich etapach administracyjnych, które należy podjąć w celu realizowania prac w wybranym przez Państwa kraju.

Dokumenty

Po otrzymaniu wszelkich pozwoleń i dokumentów administracyjnych lub prawnych przystępujemy do przygotowywania dla Państwa dokumentacji niezbędnej do wykonywania prac i oddelegowania pracowników.

Reprezentacja

Specjaliści LegalBuilding.eu reprezentują Państwa działalność przed urzędami i organami kontrolnymi, które nadzorują czy inwestycja budowlana spełnia wszystkie wymogi formalne obowiązujące w danym kraju.

Eksperci