Uznanie kwalifikacji zawodowych

Posiadasz kwalifikacje zawodowe w Polsce, ale nie wiesz czy są one uznawane w Niemczech ?

Legal Building & Partners mają dla Ciebie rozwiązanie! 
Otrzymaj fachową pomoc jednego z naszych partnerów.

Kwalifikacje zawodowe uzyskane poza granicami Niemiec mogą zostać formalnie uznane na terenie Republiki Federalnej Niemiec.  Natomiast w przypadku zawodów reglamentowanych konieczne do wykonywania zawodu w Niemczech jest formalne uznanie świadectwa kwalifikacji zawodowych.

Zaświadczenia o pełnej równoważności świadectwa kwalifikacji zawodowych może się okazać przydatne w wielu aspektach. 

Przejście tzw. procedury oceny kwalifikacji pozwala dokonać właściwej oceny, czy określona osoba posiada wymagane kwalifikacje do wykonania danego zlecenia.

W celu uzyskania opisanego w zaświadczeniu względnie wpisu do właściwego rejestru musi zostać przeprowadzone postępowanie przez właściwy urząd.  Dla zawodów rzemieślniczych zasadniczo właściwe są izby w poszczególnych krajach związkowych. Decyzja w tym postępowaniu powinna zostać wydana w terminie do trzech miesięcy od przedłożenia wszystkich niezbędnych dokumentów i tylko wyjątkowo termin ten może zostać przedłużony.

Nasza partnerska Kancelaria prawna z Niemiec pomoże Państwu w zakresie kompleksowej i profesjonalnej pomocy prawnej w „przejściu przez  procedurę” uznania kwalifikacji.

Skontaktujemy się dla Państwa z właściwą instytucją, podejmiemy się prowadzenia korespondencji, udzielimy informacji co do potrzebnych dokumentów.

Wypełnij formularz już dziś, aby otrzymać wycenę.

Nasze usługi

Legal Building poprowadzi Państwa przez wszystkie etapy administracyjne w celu wykonywania prac w Europie. Chcą Państwo otrzymać informacje odnośnie warunków pracy obowiązujących w innych krajach europejskich? Zamierzają Państwo podjąć pracę w innym kraju Unii Europejskiej? Znajomość formalności natury administracyjnej oraz prawnej kraju docelowego będzie Państwu potrzebna. Legal Building jest po to, aby wspierać Państwa działania. Poniżej kwestie, którymi się zajmujemy.

Formalności

Pierwszym etapem jest poinformowanie o wszystkich etapach administracyjnych, które należy podjąć w celu realizowania prac w wybranym przez Państwa kraju.

Dokumenty

Po otrzymaniu wszelkich pozwoleń i dokumentów administracyjnych lub prawnych przystępujemy do przygotowywania dla Państwa dokumentacji niezbędnej do wykonywania prac i oddelegowania pracowników.

Reprezentacja

Specjaliści LegalBuilding.eu reprezentują Państwa działalność przed urzędami i organami kontrolnymi, które nadzorują czy inwestycja budowlana spełnia wszystkie wymogi formalne obowiązujące w danym kraju.

Eksperci