Rejestracja w SOKA-BAU

Każda firma realizująca prace budowlane na terenie Niemiec ma obowiązek przestrzegania przepisów obowiązujących w tym kraju i w związku z tym, ma obowiązek zarejestrować się Kasie Budownictwa SOKA-BAU (Sozialkassen der Bauwirtschaft).

Co to jest Kasa Budownictwa SOKA-BAU?

SOKA-BAU jest to Niemiecka Urlopowa Kasa Budownictwa, którą wspólnie tworzą tzw. ZVK (niem. Die Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes) tj. Kasa na zaopatrzenie przemysłu budowlanego oraz tzw. ULAK (niem. die Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft) tj. Kasa wyrównująca warunki w zakresie wynagrodzenia oraz urlopów w gospodarce budowlanej. Głównym zadaniem SOKA-BAU jest finansowanie roszczeń pracowniczych z tytułu urlopu. Dla branży budowlanej ma ona o tyle istotne znaczenie, iż prowadzi ona tzw. postępowanie urlopowe, które obowiązuje pracodawców niemieckich jak i pracodawców zagranicznych delegujących pracowników do pracy w Niemczech.

Dlaczego muszę zarejestrować swoją firmę w Kasie Soka Bau ? 

Firma realizująca prace budowlane na terenie Niemiec ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom – w czasie ich pracy na terenie Niemiec – takie same warunki pracy i płacy, jakie przysługują pracownikom niemieckim. Prawo niemieckie utworzyło specjalna Kasę na cele roszczeń urlopowych pracowników budowlanych. W związku z powyższym pracodawca zagraniczny – analogicznie jak pracodawca niemiecki – powinien zarejestrować się w Kasie Budownictwa i odprowadzać składki socjalne do Soka-Bau na poczet roszczeń urlopowych swoich pracowników budowlanych.

Skontaktuj się z nami lub odbierz wycenę, aby zarejestrować swoją firmę w Kasie SOKA-BAU.

Nasze usługi

Legal Building poprowadzi Państwa przez wszystkie etapy administracyjne w celu wykonywania prac w Europie. Chcą Państwo otrzymać informacje odnośnie warunków pracy obowiązujących w innych krajach europejskich? Zamierzają Państwo podjąć pracę w innym kraju Unii Europejskiej? Znajomość formalności natury administracyjnej oraz prawnej kraju docelowego będzie Państwu potrzebna. Legal Building jest po to, aby wspierać Państwa działania. Poniżej kwestie, którymi się zajmujemy.

Formalności

Pierwszym etapem jest poinformowanie o wszystkich etapach administracyjnych, które należy podjąć w celu realizowania prac w wybranym przez Państwa kraju.

Dokumenty

Po otrzymaniu wszelkich pozwoleń i dokumentów administracyjnych lub prawnych przystępujemy do przygotowywania dla Państwa dokumentacji niezbędnej do wykonywania prac i oddelegowania pracowników.

Reprezentacja

Specjaliści LegalBuilding.eu reprezentują Państwa działalność przed urzędami i organami kontrolnymi, które nadzorują czy inwestycja budowlana spełnia wszystkie wymogi formalne obowiązujące w danym kraju.

Eksperci