Zgłoszenia miesięczne Soka-Bau

Kto jest zobowiązany dokonywać zgłoszeń miesięcznych w Soka -Bau? 

Polski przedsiębiorca, który został już zarejestrowany w Kasie Budownictwa (SOKA-BAU) ma obowiązek zgłosić do Kasy swoich pracowników aktualnie realizujących na jego rzecz prace na terenie Niemiec i odprowadzać od każdego oddelegowanego pracownika budowlanego składki na cele roszczeń urlopowych. 

W tym celu należy skorzystać ze specjalnego portalu Soka-Bau. Składka jest obligatoryjna i wynosi 14,50% (2017) od wynagrodzenia miesięcznego brutto pracownika.

Wpłacone z tego tytułu kwoty co do zasady nie podlegają zwrotowi, w niektórych jednak przypadkach taki zwrot można uzyskać.

Jakie sankcje grożą za brak zgłoszeń i odprowadzania składek do Kasy?

Ważne jest, aby dokonywać zgłoszeń poprawnie, a wpłat składek terminowo w każdym miesiącu.  Za brak terminowego składania zgłoszeń do SOKA-BAU i nieopłacanie należnych składek grozi firmie kara do 500.000,00 €.

 

Aby skorzystać z pomocy specjalistów skontaktuj się z nami i odbierz wycenę.

 

Nasze usługi

Legal Building poprowadzi Państwa przez wszystkie etapy administracyjne w celu wykonywania prac w Europie. Chcą Państwo otrzymać informacje odnośnie warunków pracy obowiązujących w innych krajach europejskich? Zamierzają Państwo podjąć pracę w innym kraju Unii Europejskiej? Znajomość formalności natury administracyjnej oraz prawnej kraju docelowego będzie Państwu potrzebna. Legal Building jest po to, aby wspierać Państwa działania. Poniżej kwestie, którymi się zajmujemy.

Formalności

Pierwszym etapem jest poinformowanie o wszystkich etapach administracyjnych, które należy podjąć w celu realizowania prac w wybranym przez Państwa kraju.

Dokumenty

Po otrzymaniu wszelkich pozwoleń i dokumentów administracyjnych lub prawnych przystępujemy do przygotowywania dla Państwa dokumentacji niezbędnej do wykonywania prac i oddelegowania pracowników.

Reprezentacja

Specjaliści LegalBuilding.eu reprezentują Państwa działalność przed urzędami i organami kontrolnymi, które nadzorują czy inwestycja budowlana spełnia wszystkie wymogi formalne obowiązujące w danym kraju.

Eksperci