Zwolnienie z Soka-Bau

Pracodawcy delegujący pracowników w branży budowlanej na teren Niemiec ma obowiązek zarejestrować się w Kasie Soka-Bau i odprowadzać składki do w/w kasy. 

Zwolnienie z obowiązku uczestnictwa w Kasie Budownictwa Soka-Bau jest możliwe jeśli przedsiębiorstwo odprowadza składki dla oddelegowanych pracowników w kraju ojczystym (porównywalny system kasy urlopowej w kraju ojczystym).  Wówczas pracodawca może przedłożyć z tej kasy (w kraju ojczystym) wobec SOKA-BAU zaświadczenie, potwierdzające wpływ składek dla tych pracowników, podczas ich zatrudnienia w Niemczech. 

W takich przypadkach SOKA-BAU może zwolnić przedsiębiorstwo z udziału w niemieckim postępowaniu urlopowym kasy. Podwójne odprowadzanie składek jest więc wykluczone. 

Obecnie istnieją porozumienia o wzajemnej uznawalności składek urlopowych z kilkoma krajami Unii Europejskiej i Federalną Republiką Niemiec. 

Drugim sposobem na zwolnienie się z uczestnictwa w Soka-Bau jest złożenie spełnienie warunków do otrzymania zwolnienia i złożenie formalnego wniosku z kompletną dokumentacją uzasadniającą podstawy zwolnienia. 

Chcesz zwolnić swoją firmę z uczestnictwa w Kasie urlopowej budownictwa Soka-Bau?

Legal Building może Ci pomóc!

Skontaktuj się z nami. Po zapoznaniu się ze stosowną dokumentacją możemy Ci udzielić pomocy w otrzymaniu zwolnienia z płacenia składek do Soka-Bau. 

Kliknij odbierz wycenę i dowiedz się więcej. 

Nasze usługi

Legal Building poprowadzi Państwa przez wszystkie etapy administracyjne w celu wykonywania prac w Europie. Chcą Państwo otrzymać informacje odnośnie warunków pracy obowiązujących w innych krajach europejskich? Zamierzają Państwo podjąć pracę w innym kraju Unii Europejskiej? Znajomość formalności natury administracyjnej oraz prawnej kraju docelowego będzie Państwu potrzebna. Legal Building jest po to, aby wspierać Państwa działania. Poniżej kwestie, którymi się zajmujemy.

Formalności

Pierwszym etapem jest poinformowanie o wszystkich etapach administracyjnych, które należy podjąć w celu realizowania prac w wybranym przez Państwa kraju.

Dokumenty

Po otrzymaniu wszelkich pozwoleń i dokumentów administracyjnych lub prawnych przystępujemy do przygotowywania dla Państwa dokumentacji niezbędnej do wykonywania prac i oddelegowania pracowników.

Reprezentacja

Specjaliści LegalBuilding.eu reprezentują Państwa działalność przed urzędami i organami kontrolnymi, które nadzorują czy inwestycja budowlana spełnia wszystkie wymogi formalne obowiązujące w danym kraju.

Eksperci