Roczna kontrola podatkowa

Każda firma, która realizowała prace budowlane w Niemczech, wystawiała faktury  dla kontrahentów niemieckich i uzyskała unikalny numer podatkowy ma obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego do odpowiedniego urzędu skarbowego.

W jaki sposób rozliczyć się z urzędem skarbowym?

Rozliczenie tego typu musi zostać złożone w odpowiednim terminie za rok poprzedni. O terminie decyduje lokalny urząd skarbowy.

Rozliczenie z urzędem skarbowym odbywa się bez odrębnego wezwania.  Polski przedsiębiorca musi więc pamiętać o tym, aby odpowiednią deklarację do urzędu skarbowego złożyć. Brak złożenia deklaracji może spowodować nałożenie na Państwa kar administracyjnych.

Do rozliczenia rocznego należy przedłożyć szereg dokumentów, a także zaświadczenia z polskiego urzędu skarbowego. Wszystkie wnioski i komunikacja z urzędem odbywa się wyłącznie po niemiecku.

A w razie braku rozliczenia w odpowiednim terminie i wykazania, że państwa działalność na terenie Niemiec miała jedynie charakter okazjonalny, niemiecki urząd skarbowy może nałożyć na Państwa obowiązek rozliczenia się z podatku dochodowego w Niemczech.

Aby uniknąć komplikacji z urzędem podatkowym, skontaktuj się z nami i odbierz wycenę.

Nasze usługi

Legal Building poprowadzi Państwa przez wszystkie etapy administracyjne w celu wykonywania prac w Europie. Chcą Państwo otrzymać informacje odnośnie warunków pracy obowiązujących w innych krajach europejskich? Zamierzają Państwo podjąć pracę w innym kraju Unii Europejskiej? Znajomość formalności natury administracyjnej oraz prawnej kraju docelowego będzie Państwu potrzebna. Legal Building jest po to, aby wspierać Państwa działania. Poniżej kwestie, którymi się zajmujemy.

Formalności

Pierwszym etapem jest poinformowanie o wszystkich etapach administracyjnych, które należy podjąć w celu realizowania prac w wybranym przez Państwa kraju.

Dokumenty

Po otrzymaniu wszelkich pozwoleń i dokumentów administracyjnych lub prawnych przystępujemy do przygotowywania dla Państwa dokumentacji niezbędnej do wykonywania prac i oddelegowania pracowników.

Reprezentacja

Specjaliści LegalBuilding.eu reprezentują Państwa działalność przed urzędami i organami kontrolnymi, które nadzorują czy inwestycja budowlana spełnia wszystkie wymogi formalne obowiązujące w danym kraju.

Eksperci