Minimalne wynagrodzenie w Niemczech

Minimalne wynagrodzenie dla branży budowlanej w Republice Federalnej Niemiec.

Na czas pracy za granicą zagraniczny pracodawca delegujący pracowników do Niemiec, powinien zapewnić mu wynagrodzenie w wysokości co najmniej odpowiadającej stawkom obowiązującym w tym państwie, gdzie pracownik wykonuje pracę. Taki obowiązek wynika zarówno z unijnej dyrektywy nr 96/71/ WE, oraz z niemieckiej ustawy o delegowaniu pracowników. Zgodnie z ta ustawą konieczne jest wypłacanie pracownikowi wynagrodzenia zgodnie ze stawką płacy minimalnej określoną dla poszczególnych krajów związkowych.  Zasady stosowania minimalnego wynagrodzenia niemieckiego określa się także jako tzw. zasada „Equal pay” (takie samo wynagrodzenie) oraz zasada „Equal treatment” (takie same warunki pracy).

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w branży budowlanej w Niemczech determinują 2 czynniki:

  1. grupa zaszeregowania pracownika (tzw. grupa płacowa 1 oraz grupa płacowa 2),
  2. miejsce wykonywania prac.

Za nieprzestrzeganie minimalnych stawek wynagrodzenia w Niemczech pracodawcom grozi postępowanie kontrolne i kary finansowe nawet do 500.000,00 €. 

Nie narażaj swojej firmy ! Zgłoś się do nas już dziś, aby otrzymać broszurę o stawkach minimalnego wynagrodzenia w Niemczech.

Nasze usługi

Legal Building poprowadzi Państwa przez wszystkie etapy administracyjne w celu wykonywania prac w Europie. Chcą Państwo otrzymać informacje odnośnie warunków pracy obowiązujących w innych krajach europejskich? Zamierzają Państwo podjąć pracę w innym kraju Unii Europejskiej? Znajomość formalności natury administracyjnej oraz prawnej kraju docelowego będzie Państwu potrzebna. Legal Building jest po to, aby wspierać Państwa działania. Poniżej kwestie, którymi się zajmujemy.

Formalności

Pierwszym etapem jest poinformowanie o wszystkich etapach administracyjnych, które należy podjąć w celu realizowania prac w wybranym przez Państwa kraju.

Dokumenty

Po otrzymaniu wszelkich pozwoleń i dokumentów administracyjnych lub prawnych przystępujemy do przygotowywania dla Państwa dokumentacji niezbędnej do wykonywania prac i oddelegowania pracowników.

Reprezentacja

Specjaliści LegalBuilding.eu reprezentują Państwa działalność przed urzędami i organami kontrolnymi, które nadzorują czy inwestycja budowlana spełnia wszystkie wymogi formalne obowiązujące w danym kraju.

Eksperci