Windykacja należności

Wykonujesz pracę dla niemieckiego zleceniodawcy?

Masz problem z płatnościami ?

Legal Building & Partners mają dla Ciebie rozwiązanie.

Otrzymaj fachową pomoc jednego z naszych Partnerów.

Kraj: Niemcy

Partner: Kancelaria NMS Rechtsanwälte

Kancelaria NMS Rechtsanwälte specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń z kontraktów business to business na terenie Niemiec oraz Polski. W zakresie dochodzenia roszczeń z kontraktów budowlanych Państwa sprawą zajmować będzie się certyfikowany adwokat – specjalista   prawa budowlanego i architektonicznego oraz polskojęzyczny adwokat niemiecki z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw z  niemieckiego prawa budowlanego pomiędzy  polskimi wykonawcami a niemieckimi zleceniodawcami. Poza tym przejmujemy  w dużej części  dochodzenie naszego honorarium na własne ryzyko.

Proces dochodzenia roszczeń w Niemczech w świetle kosztów sądowych i wynagrodzenia Kancelarii

Wysokość wpisu sądowego oraz wynagrodzenia adwokata jest w Niemczech ustalona ustawowo i zależna jest od wysokości roszczenia oraz podjętych kroków prawnych.

Koszty przedprocesowe i procesowe dochodzenia roszczenia ponosi w całości dłużnik, jeżeli roszczenie istnieje, jest uzasadnione i dłużnik jest wypłacalny,  co oznacza, że dochodzenie roszczenia  z  dobrze wykonanej  pracy od wypłacalnego dłużnika nie wiąże się z kosztami!

Windykacja przedprocesowa

Nasza oferta obejmuje założenie akt, przygotowanie i weryfikację  dokumentacji we współpracy z Państwem, sprawdzenie wypłacalności dłużnika w niemieckich rejestrach oraz aktualizację danych. Podejmujemy kontakt z dłużnikiem usuwając przeszkody dotyczące zapłaty  roszczenia prowadząc pertraktacje i uzyskując dla Państwa optymalny wynik.

Koszty naszej przedprocesowej działalności ponosi dłużnik płacąc roszczenie, odsetki oraz koszty dochodzenia roszczenia.

W razie braku zapłaty  roszczenia przez dłużnika z powodu jego niewypłacalności, koszty naszej działalności kształtują się w formie ryczałtu zależnego od wysokości roszczenia i wynoszą:

Wartość sporu

do 5.000 euro

do 10.000 euro

powyżej 10.000 euro

 

ryczałt

150 euro netto

250 euro netto*

350 euro netto*

 

*plus koszty (poczta, dojazd, nocleg itp.)

 

Sądowy nakaz zapłaty

W razie nieskutecznej windykacji przedprocesowej lub w celu zabezpieczenia Państwa roszczenia, złożymy w Państwa imieniu wniosek o wydanie sądowego nakazu zapłaty przeciwko dłużnikowi, który po jego wydaniu i uprawomocnieniu się stanowi tytuł egzekucyjny.

Koszty postępowania o wydanie sądowego nakazu zapłaty ponosi dłużnik spłacając  roszczenie, odsetki oraz koszty dochodzenia roszczenia.

W razie braku  roszczenia przez dłużnika z powodu jego niewypłacalności, koszty naszej działalności kształtują się w formie ryczałtu zależnego od wysokości roszczenia. Do tego naliczane są koszty wpisu sądowego  i wynoszą:

 

Wartość sporu

do 5.000 euro

do 5.000 euro

powyżej 10.000 euro

wpis sądowy 

maks. 73 euro

maks. 120,50 euro

min. 133,50 euro

 ryczałt

250 euro netto*

500 euro netto*

750 euro netto*

*plus koszty (poczta, dojazd, nocleg itp.)

 

 

Powództwo sądowe

Jeżeli roszczenie jest w momencie kontaktu z nami sporne lub okaże się sporne w trakcie windykacji przedprocesowej albo w postępowaniu o wydanie sądowego nakazu zapłaty, pomożemy Państwu w złożeniu  powództwa sądowego i uzyskaniu pozytywnego dla Państwa orzeczenia przed niemieckim sądem. Sprawę poprowadzą dla Państwa  doświadczeni i certyfikowani adwokaci fachowcy w niemieckim prawie budowlanym.

Koszty powództwa sądowego  ponosi dłużnik spłacając  roszczenie, odsetki oraz koszty dochodzenia roszczenia.

Koszty powództwa sądowego, czyli wpisu sądowego oraz wynagrodzenia adwokata jest w Niemczech ustalona ustawowo i zależna od  wysokości roszczenia oraz podjętych kroków prawnych.

Poniżej znajdą Państwo trzy przykłady wysokości kosztów postępowania według wartości sporu. Oczywiście przed zleceniem nam sprawy, otrzymają Państwo indywidualną  ofertę.

 

Wartość sporu

5.000 euro

10.000 euro

50.000 euro

 wpis sądowy

438 euro

723 euro

1.638 euro

 honorarium adwokata

757,50 euro netto*

1.395 euro netto*

2.907,50 euro netto*

 

*plus koszty (poczta, dojazd, nocleg itp.)

Wynagrodzenie adwokackie może ulec  zmianie, jeżeli w trakcie procesu dojdzie do zawarcia ugody.

Postępowanie egzekucyjne

Po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego w formie sądowego nakazu zapłaty lub orzeczenia sądu, przeprowadzimy dla Państwa postępowanie egzekucyjne.  Zajmą się tym nasi eksperci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w tym zakresie, wykorzystując w optymalny sposób prawne środki egzekucyjne.

Koszty postępowania egzekucyjnego  ponosi dłużnik spłacając  roszczenie, odsetki oraz koszty dochodzenia roszczenia.

Koszty postępowania egzekucyjnego, czyli kosztów komorniczych i sądowych oraz wynagrodzenia adwokata jest w Niemczech ustalona ustawowo i zależna od  ilości dłużników, wysokości roszczenia oraz podjętych kroków prawnych.

Poniżej znajdą Państwo trzy przykłady wysokości kosztów postępowania. Oczywiście przed zleceniem nam sprawy, otrzymają Państwo indywidualną  ofertę.

 

 

 

Wartość sporu                                  np. zajęcie konta                                           koszty komornicze                                         honorarium Kancelarii

5.000 euro                                        od 74,22 do 143,44 euro                                               od 18 euro do 300 euro                                             109,08 euro*

10.000 euro                                     od 74,22 do 143,44 euro                                               od 18 euro do 300 euro                                              187,40 euro*

50.000 euro                                    od 74,22 do 143,44 euro                                                od 18 euro do 300 euro                                              368,90 euro*

*plus koszty (poczta, dojazd, nocleg itp.)

Aby skorzystać z usług naszego Partnera i odebrać wycenę skontaktuj się z nami.

Nasze usługi

Legal Building poprowadzi Państwa przez wszystkie etapy administracyjne w celu wykonywania prac w Europie. Chcą Państwo otrzymać informacje odnośnie warunków pracy obowiązujących w innych krajach europejskich? Zamierzają Państwo podjąć pracę w innym kraju Unii Europejskiej? Znajomość formalności natury administracyjnej oraz prawnej kraju docelowego będzie Państwu potrzebna. Legal Building jest po to, aby wspierać Państwa działania. Poniżej kwestie, którymi się zajmujemy.

Formalności

Pierwszym etapem jest poinformowanie o wszystkich etapach administracyjnych, które należy podjąć w celu realizowania prac w wybranym przez Państwa kraju.

Dokumenty

Po otrzymaniu wszelkich pozwoleń i dokumentów administracyjnych lub prawnych przystępujemy do przygotowywania dla Państwa dokumentacji niezbędnej do wykonywania prac i oddelegowania pracowników.

Reprezentacja

Specjaliści LegalBuilding.eu reprezentują Państwa działalność przed urzędami i organami kontrolnymi, które nadzorują czy inwestycja budowlana spełnia wszystkie wymogi formalne obowiązujące w danym kraju.

Eksperci