Test rynku pracy

Pracodawca, chcący zasilić swoje szeregi pracownicze starając się o stosowne zezwolenia zmierzające do zatrudnienia cudzoziemca spoza UE, zobligowany jest do dokonania testu lokalnego rynku pracy, aby uzyskać informację potwierdzającą brak możliwości zatrudnienia na wolne stanowisko obywatela Polski.

Należy zgłosić się do właściwego organu aby uzyskać tzw. informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych bądź o możliwości zaspokojenia tychże braków.

Nie wiesz jak przeprowadzić test rynku pracy ?

Wypełnij nasz formularz kontaktowy i otrzymaj wycenę.

Nasze usługi

Legal Building poprowadzi Państwa przez wszystkie etapy administracyjne w celu wykonywania prac w Europie. Chcą Państwo otrzymać informacje odnośnie warunków pracy obowiązujących w innych krajach europejskich? Zamierzają Państwo podjąć pracę w innym kraju Unii Europejskiej? Znajomość formalności natury administracyjnej oraz prawnej kraju docelowego będzie Państwu potrzebna. Legal Building jest po to, aby wspierać Państwa działania. Poniżej kwestie, którymi się zajmujemy.

Formalności

Pierwszym etapem jest poinformowanie o wszystkich etapach administracyjnych, które należy podjąć w celu realizowania prac w wybranym przez Państwa kraju.

Dokumenty

Po otrzymaniu wszelkich pozwoleń i dokumentów administracyjnych lub prawnych przystępujemy do przygotowywania dla Państwa dokumentacji niezbędnej do wykonywania prac i oddelegowania pracowników.

Reprezentacja

Specjaliści LegalBuilding.eu reprezentują Państwa działalność przed urzędami i organami kontrolnymi, które nadzorują czy inwestycja budowlana spełnia wszystkie wymogi formalne obowiązujące w danym kraju.

Eksperci