Zezwolenie na pracę

Chcesz zatrudnić cudzoziemca na dłużej? Pomożemy!

 

Jeżeli chcesz zatrudnić cudzoziemca spoza Unii Europejskiej, powinieneś starać się o zezwolenie na pracę dla niego. Procedura uzyskania zezwolenia na pracę wymaga wypełnienia stosownych wniosków, a także złożenia ich we właściwej instytucji. Po uzyskaniu takiego zezwolenia w dwóch egzemplarzach, pracodawca przesyła jeden egzemplarz cudzoziemcowi , który na tej podstawie może starać się o wizę uprawniającą go do wjazdu na teren Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonywania pracy

Potrzebujesz zezwolenie na pracę dla przyszłych pracowników?

Zgłoś się do nas, a Legal Building pomoże Ci łatwo przejść przez formalności.

Nasze usługi

Legal Building poprowadzi Państwa przez wszystkie etapy administracyjne w celu wykonywania prac w Europie. Chcą Państwo otrzymać informacje odnośnie warunków pracy obowiązujących w innych krajach europejskich? Zamierzają Państwo podjąć pracę w innym kraju Unii Europejskiej? Znajomość formalności natury administracyjnej oraz prawnej kraju docelowego będzie Państwu potrzebna. Legal Building jest po to, aby wspierać Państwa działania. Poniżej kwestie, którymi się zajmujemy.

Formalności

Pierwszym etapem jest poinformowanie o wszystkich etapach administracyjnych, które należy podjąć w celu realizowania prac w wybranym przez Państwa kraju.

Dokumenty

Po otrzymaniu wszelkich pozwoleń i dokumentów administracyjnych lub prawnych przystępujemy do przygotowywania dla Państwa dokumentacji niezbędnej do wykonywania prac i oddelegowania pracowników.

Reprezentacja

Specjaliści LegalBuilding.eu reprezentują Państwa działalność przed urzędami i organami kontrolnymi, które nadzorują czy inwestycja budowlana spełnia wszystkie wymogi formalne obowiązujące w danym kraju.

Eksperci