Rejestracja obywatela Unii Europejskiej

Pracodawca, chcący zatrudnić pracownika, będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, strefy Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii znajduje się w znacznie lepszej sytuacji niż ten, który chce zatrudnić cudzoziemców z państw trzecich. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej gwarantuje każdemu obywatelowi UE prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich.

W związku z powyższym każdy obywatel UE, EOG i Szwajcarii oraz członek jego rodziny niebędący obywatelem w/w państw może przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskie do 3 miesięcy bez konieczności zarejestrowania swojego pobytu. W tym okresie osoby takie muszą jednak posiadać ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo danej osoby, a osoby będące członkiem rodziny wizę – jeśli jest wymagana lub ważny dokument podróży. 

Gdy pobyt obywatela przedłuża się ponad okres 3 miesięcy niezbędne będzie dokonanie rejestracji pobytu takiej osoby. 

Potrzebujesz pomocy z zarejestrowaniem obywatela Unii Europejskiej?

Zgłoś się do nas, a Legal Building pomoże Ci łatwo przejść przez formalności.

Nasze usługi

Legal Building poprowadzi Państwa przez wszystkie etapy administracyjne w celu wykonywania prac w Europie. Chcą Państwo otrzymać informacje odnośnie warunków pracy obowiązujących w innych krajach europejskich? Zamierzają Państwo podjąć pracę w innym kraju Unii Europejskiej? Znajomość formalności natury administracyjnej oraz prawnej kraju docelowego będzie Państwu potrzebna. Legal Building jest po to, aby wspierać Państwa działania. Poniżej kwestie, którymi się zajmujemy.

Formalności

Pierwszym etapem jest poinformowanie o wszystkich etapach administracyjnych, które należy podjąć w celu realizowania prac w wybranym przez Państwa kraju.

Dokumenty

Po otrzymaniu wszelkich pozwoleń i dokumentów administracyjnych lub prawnych przystępujemy do przygotowywania dla Państwa dokumentacji niezbędnej do wykonywania prac i oddelegowania pracowników.

Reprezentacja

Specjaliści LegalBuilding.eu reprezentują Państwa działalność przed urzędami i organami kontrolnymi, które nadzorują czy inwestycja budowlana spełnia wszystkie wymogi formalne obowiązujące w danym kraju.

Eksperci