Warunki oddelegowania do Szwajcarii

Szwajcaria jest trudnym rynkiem jak chodzi o oddelegowanie pracowników.  

Różnice w delegowaniu determinują szwajcarskie kantony, które mają bezpośredni wpływ na warunki delegowania pracowników.  

 

Przede wszystkim zgłoszenie oddelegowania pracowników.

Każdy pracownik oddelegowany do Szwajcarii, musi być zgłoszony do urzędu do urzędu przez swojego pracodawcę. Bardzo ważne jest, aby wszystkie formalności i zgłoszenia zostały załatwione jeszcze przed rozpoczęciem budowy.

Zgłoszenie oddelegowania nie jest jednolite dla każdego pracownika i dla każdego przypadku. Ustawodawca szwajcarski wprowadził w zakresie oddelegowania szczegółowe rozgraniczenia w zależności od rodzaju oddelegowania. Formularz zgłoszeniowy jest bardzo szczegółowy i wymaga znajomości przepisów lokalnych. 

Ponadto prawidłowe zastosowanie płacy minimalnej.

Określenie minimalnego wynagrodzenia oddelegowanego pracownika w Szwajcarii podlega wielu zmiennym. Jest ono determinowane przez lokalne układy zbiorowe lub indywidualnie w każdym przypadku, biorąc pod uwagę wiele kryteriów, a wśród nich mi.in. rodzaj pracy w Szwajcarii, wiek, stopień pracownika itp. 

Oprócz tego po stronie pracodawcy pozostaję inne zgłoszeniowe i legalizacyjne obowiązki, w tym obowiązki podatkowe. 

  • Nie wiesz jakie formalności musisz spełnić w związku z oddelegowaniem do Szwajcarii?
  • Nie wiesz z jakimi urzędami lokalnymi musisz się rozliczyć ?
  • Jakie jeszcze warunki musi spełnić Twoja firma, aby uniknąć kar?

Legal Building zna odpowiedzi na Twoje pytania !

Jakie są sankcje grożą pracodawcy ?

Kary administracyjne za nieprzestrzeganie  przepisów delegowania są bardzo wysokie i mogą wynosić od 30.000 franków szwajcarskich, a mogą sięgać nawet do 1.000.000 franków szwajcarskich, ponadto pracodawcom grozi także odpowiedzialność karna. 

Nie wiesz jakich przepisów przestrzegać?

Odbierz wycenę, legalnie świadcz usługi i deleguj personel do Szwajcarii. 

Nasze usługi

Legal Building poprowadzi Państwa przez wszystkie etapy administracyjne w celu wykonywania prac w Europie. Chcą Państwo otrzymać informacje odnośnie warunków pracy obowiązujących w innych krajach europejskich? Zamierzają Państwo podjąć pracę w innym kraju Unii Europejskiej? Znajomość formalności natury administracyjnej oraz prawnej kraju docelowego będzie Państwu potrzebna. Legal Building jest po to, aby wspierać Państwa działania. Poniżej kwestie, którymi się zajmujemy.

Formalności

Pierwszym etapem jest poinformowanie o wszystkich etapach administracyjnych, które należy podjąć w celu realizowania prac w wybranym przez Państwa kraju.

Dokumenty

Po otrzymaniu wszelkich pozwoleń i dokumentów administracyjnych lub prawnych przystępujemy do przygotowywania dla Państwa dokumentacji niezbędnej do wykonywania prac i oddelegowania pracowników.

Reprezentacja

Specjaliści LegalBuilding.eu reprezentują Państwa działalność przed urzędami i organami kontrolnymi, które nadzorują czy inwestycja budowlana spełnia wszystkie wymogi formalne obowiązujące w danym kraju.

Eksperci