Daniel Panek

Zespół doradczy Biura Usług Prawno-Audytorskich prowadzony jest przez pana Daniela Panek, który odpowiada za wdrożenia RODO oraz utrzymanie stworzonych rozwiązań u klientów z sektora prywatnego jak i publicznego.

We współpracy z Legal Building, Biuro Usług Prawno-Audytorskich świadczy usługi w zakresie: 

  • audytu zgodności z przepisami rozporządzenia 2016/679 (RODO),
  • kompleksowych wdrożeń zasad RODO w organizacji,
  • tworzenia i aktualizowania dokumentacji opisującej proces przetwarzania danych osobowych w organizacji,
  • analizy ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych oraz oceny skutków dla ochrony danych (Data Privacy Impact Assesment), 
  • szkoleń dotyczących ochrony danych osobowych na różnych szczeblach organizacji: pracownicy, kadra zarządzająca, osoby wytypowane do realizacji zadań związanych z RODO,
  • pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (w tym reprezentowania przed organem nadzorczym: Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  • przejęcia obowiązków Administratora Danych (organizacji) wynikających z RODO (outsourcing obszaru ochrony danych). 

 

      Daniel Panek
 
Od 6 lat zajmuje się zagadnieniami bezpieczeństwa informacji, ze szczególnym naciskiem na obszar ochrony danych osobowych. Od 2012 roku certyfikowany (przez Polski Komitet Normalizacyjny) audytor wewnętrzny Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji: PN ISO-IEC 27001, a od roku 2015 certyfikowany (przez Professional Evaluation and Certification Board) Risk Manager: PN ISO-IEC 31000. Dodatkowo od roku 2018 audytor wewnętrzny przy Polskim Instytucie Kontroli Wewnętrznej z siedzibą w Warszawie. 

Eksperci