Group S

Od 1939 firma Group S oferuje swoje usługi sekretariatu społecznego, ale również usługi zarządzania zasobami ludzkimi oraz pośrednictwo ubezpieczeniowe. Obecnie Group S działa na terytorium europejskim. Rozwija również swoje usługi międzynarodowo.

Rola sekretariatu społecznego

Upoważniony sekretariat społeczny jest podmiotem, który zajmuje się przede wszystkim zarządzaniem płacami, wynagrodzeniami w imieniu pracodawcy. Sekretariat społeczny jest również odpowiedzialny za pobieranie składek na ubezpieczenie społeczne i za podatek dochodowy pracowników (podatek od płac) oraz czuwa on nad dokładnym i poprawnym przebiegiem informacji do belgijskich Urzędów w imieniu oraz na rzecz pracodawców.

Sekretariaty społeczne posiadają zezwolenie od belgijskiego Ministra Spraw Socjalnych. 90% aktywnych pracodawców w Belgii jest zrzeszonych w jednym z sekretariatów społecznych.

W ramach oddelegowania pracowników do Belgii, sekretariat społeczny:

  • Doradza pracodawcom w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa belgijskiego stosowanych dla pracodawców delegujących do pracy w Belgii, mianowicie: obowiązkowych przepisów dotyczących maksymalnych okresów pracy i minimalnych okresów odpoczynku, minimalnego okresu corocznego płatnego urlopu, płac minimalnych, równego traktowania, zagadnień bhp oraz środków ochrony warunków pracy kobiet w ciąży, dzieci i młodzieży;
  • oblicza i odprowadza podatek dochodowy pracowników delegowanych;
  • przygotowuje  listę płac i nadzoruje indywidualne konta pracownicze

    Hugues Thibaut 

Dyrektor działu międzynarodowego Group S, specjalizujący się w belgijskim prawie socjalnym, obliczaniu podatków osobom fizycznym oraz w zakresie reprezentowania pracowników w Belgii.

Eksperci