Jowita Sokołowska

Zespół doradczy prowadzony jest przez panią Jowitę Sokołowską, która udziela kompleksowych porad, występuje w roli „Łącznika” pomiędzy przedsiębiorcami polskim i belgijska inspekcja pracy, oraz prowadzi niezbędne sprawy administracyjne klientów.

We współpracy z Legal Building, Sokolowska Jowita BVBA świadczy usługi w zakresie: 

  • przygotowania oraz obliczenia zaliczek na belgijski podatek dochodowy (po przekroczeniu 183 dni pracy na terenie Belgii),
  • przygotowania do inspekcji pracy oraz pośrednictwo podczas spotkania z inspekcją pracy lub z inspekcją RSVZ (dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą),
  • występowania w funkcji „Łącznika” w kontaktach z inspekcja pracy.

 

      Jowita Sokołowska

Specjalista w zakresie belgijskiej administracji niezbędnej do legalnego delegowania pracowników. Od 12 lat pomaga polskim i belgijskim firmom bezpiecznie funkcjonować na rynku belgijskim. 

Eksperci