Piotr Malinowski

Ekspert prawa pracy, zdobywający doświadczenie w instytucjach państwowych – w latach 2010 – 2017 był Inspektorem w Państwowej Inspekcji Pracy. Specjalizuje się w w zagadnieniach związanych ze stosunkiem pracy, obowiązkami pracodawców oraz technicznym bezpieczeństwem pracy. Doradza firmom w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców

Brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej.

We współpracy z Legal Building Piotr Malinowski świadczy dla klientów:

  • porady prawne w zakresie prawa pracy oraz zatrudnienia cudzoziemców mailowe,
  • audyt procesów prawa pracy oraz BHP
  • usługę przygotowania dokumentów wewnętrznych,
  • prowadzenie szkoleń zamkniętych z zakresu prawa pracy oraz zatrudnienia cudzoziemców. 

 

    Piotr Malinowski

Od 1995 r. prowadzi zajęcia, wykłady i szkolenia związane z prawem pracy. Zajęcia w Policealnej Szkole Detektywów i Pracowników Ochrony LEGITIME w Szczecinie, szkolenia dla różnych odbiorców z zakresu prawa pracy, czy wreszcie szkolenia dotyczące zatrudniania cudzoziemców to tylko kilka przykładów z „pedagogicznej” części życia zawodowego Pana Piotra.