RM Boulanger

RM BOULANGER jest przedstawicielem firm zagranicznych przed urzędami skarbowymi, społecznymi oraz celnymi od 1981. RM Boulanger  proponuje swoim klientom przejęcie wszystkich lub części obowiązków wynikających z prowadzonych przez nich działań na terytorium Francji. Kieruje on swoje usługi do 28 krajów Unii Europejskiej.

We współpracy z Legal Building RM Boulanger oferuje Państwu następujące usługi:  

Reprezentowanie Państwa firmy w razie kontroli przez urzędy. RM Boulanger będzie miał również za zadanie:

  • Przechowywanie na terytorium Francji przez okres 3 lat, wszystkich dokumentów dotyczących Państwa pracowników oddelegowanych (tożsamość pracowników, dokumenty umowne, terminy budów, …)
  • W razie kontroli przedstawienie danych dokumentów Inspekcji pracy.
  • Dokonywanie uprzedniego zgłoszenia oddelegowania Państwa pracowników do odpowiednich francuskich Urzędów.
  • Bycie łącznikiem pomiędzy Państwowymi Organami kontrolnymi.

Michael Boulanger

Dyrektor firmy RM Boulanger, M. Boulanger wspiera klientów francuskich i zagranicznych firm w stosowaniu przepisów dotyczących międzynarodowego opodatkowania, w szczególności rozliczenia VAT, ale także w zabezpieczaniu ich transakcji handlowych pod względem skarbowym oraz celnym.

Mathieu Bometon 

Business Developer w firmie RM Boulanger, M. Bometon zajmuje się rozwojem sieci partnerskiej firmy, ale również prowadzeniem szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych na temat wewnątrzwspólnotowego podatku VAT oraz oddelegowania pracowników zagranicznych do Francji.

Eksperci