Nota prawna

Zasady korzystania ze strony Legal Building

Nota prawna

Informacje ogólne:

 1. Właścicielem niniejszej strony internetowej jest KFE Holding Sp. z o.o. o kapitale zakładowym PLN 50.000,00 z siedzibą w Warszawie ul. Czerniakowska 71, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 255059, nr NIP 521 338 47 54, zwaną w dalszej części LegalBuilding.eu.
 2. Serwis internetowy Legal Building.eu skierowany jest do Użytkowników niebędących konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego (dalej „Użytkownik).
 3. Partnerzy Legal Building to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą, które specjalizują się w świadczeniu usług prawnych, administracyjnych, księgowych, w reprezentacji przed urzędami krajów Unii Europejskiej bądź w świadczeniu innych usług specjalistycznych, i które współpracują z LegalBuilding.eu.
 4. Nota prawna określa warunki i zastrzeżenia dotyczące użytkowania serwisu internetowego.

  

Treści zamieszczone na stronie LegalBuilding.eu

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z LegalBuilding.eu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszej Noty oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 2. Informacje zawarte na LegalBuilding.eu nie mogą być traktowane jako oferta handlowa lub jakiekolwiek zobowiązanie lub przyrzeczenie.
 3. LegalBuilding.eu prezentuje wyłącznie podstawowe informacje o oferowanych przez nią usługach.
 4. Pytania dotyczące poszczególnych usług powinny być kierowane przez formularze kontaktowe bądź formularze zamówienia znajdujące się na LegalBuilding.eu.
 5. Użytkownik wypełniając formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Legal Building wyraża zgodę na przekazywanie danych osobowych oraz zapytań Partnerom LegalBuilding.eu – w celu otrzymania oferty Partnera. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 6. LegalBuilding.eu dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na niniejszej stronie były aktualne. LegalBuilding.eu nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o te materiały.
 7. Żadna z informacji znajdujących się LegalBuilding.eu nie stanowi porady prawnej.

Prawa autorskie

 1. Materiały zamieszczone na niniejszej stronie podlegają ochronie prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej.
 2. Wszelkie prawa do materiałów znajdujących się na LegalBuilding.eu, w razie braku innych zastrzeżeń, przysługują spółce KFE Holding sp. z o.o.
 3. Zawartość i struktura niniejszej strony chronione są prawami autorskimi. Kopiowanie danych lub informacji, a w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie materiałów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć bez zgody LegalBuilding.eu jest zabronione.
 4. LegalBuilding.eu nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie tak skopiowanych materiałów, w szczególności na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych.
 5. Każde użycie w celach komercyjnych materiałów z niniejszej strony internetowej, wymaga uzyskania zgody na piśmie LegalBuilding.eu.  

Dane osobowe

 1. Dane osobowe zbierane są przez LegalBuilding.eu w celu przekazania Użytkownikom oferty usług.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych.

Pliki Cookies

 1. LegalBuilding.eu wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu w celu zapisywania podstawowych danych informatycznych takich jak nazwa domeny, czas przechowywania ciasteczek czy unikalny numer.
 2. LegalBuilding.eu pobiera jedynie dane zawarte w plikach cookies. W żadnym wypadku LegalBuilding.eu nie pobiera w sposób bierny innych danych.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. identyfikacji potrzeb i zainteresowań Użytkownika
  2. tworzenia statystyk
  3. personalizowania treści reklamowych skierowanych do użytkownika
  4. realizacji ankiet i formularzy
  5. uwierzytelnienia odwiedzających osób

 

Prawo właściwe

Strona i jej zawartość podlegają prawu polskiemu, a wszelkie spory ich dotyczące podlegają jurysdykcji sądów w Polsce.

 

W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej LegalBuilding.eu, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem http://legalbuilding.eu/kontakt-2